Błędy:Najbardziej Irytujące Błędy 11.1 dev

Skocz do: nawigacja, szukaj

Najbardziej irytujące błędy oraz proponowane rozwiązania:

Aby uzyskać ogólne informacje na temat raportowania błędów, zobacz raportowanie błędów. Podczas testowania wersji z drzewa factory/alpha nie należy zgłaszać błędów w tłumaczeniu; z wyjątkiem tłumaczeń w wersjach beta. Zobacz także OpenSUSE Localization Guide.

Aby bezpośrednio zgłośić błąd w openSUSE 11.0, odwiedź link.

openSUSE 11.1 Beta3

General

 • brak obrazów LiveCD dla architektury x86_64
 • brak obrazów ISO dla architektury PPC (z powodu Bug #431945)
 • Bug #432732: yast2-x11: Błędne zapisywanie pliku xorg.conf podczas instalacji (GeForce 6200TC/7300LE/7300SE/Go 7300, Intel 965G/965GM, Radeon <różne>, vmware). Obejście problemu: Należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+F1 w celu przełączenia się na konsolę 1., następnie zalogować się jako root i wpisać 3 polecenia: init 3, sax2 -r, init 5.
 • Bug #436949: wygaszacz ekranu doprowadza do błędu krytycznego gdm
 • Bug #437411: Nie działa logowanie oraz polecenie su w konsoli. Obejście problemu: sudo vi /etc/pam.d/common-auth i należy usunąć linię pam_fp. Testowa aktualizacja zostanie wydana.
 • Bug #428963: Błąd związany z polityką połączeń demona dbus-1. Testowa aktualizacja zostanie wydana.
 • Bug #436835: sbl jest domyślnie instalowane i uruchamiane.
 • Bug #436524: Błędy podczas auto logowania w GDM
 • W związku z licznymi zgłoszeniami błędów, XEN nie działa.

openSUSE 11.1 Beta2

Główne

 • Bug #431900: Obrazy LiveCD zajmują za dużo miejsca.
 • Bug #431895: Instalacja przez http i ftp nie działa na systemach z architekturą x86_64 oraz ppc.
 • Bug #431861: Nośnik instalacyjny DVD beta2 nie działa na architekturze ppc.
 • Bug #431905: Nie działa instalacja przez ssh.
 • Bug #431491: openSUSE 11.1 Beta2 nie można uruchomić w środowisku wirtualizacyjnym VirtualBox.
 • Bug #431880: nfs nie działa w tym wydaniu.
 • Bug #431879: Konfiguracja aktualizacji systemu nie działa.
 • Bug #427102: Podział pakietów oprogramowania OpenOffice.org jest w fazie prac.
 • Bug #427923: Wydanie to jest nadal sygnowane marką openSUSE 11.0.
 • Bug #431865: Nie można zainstalować wzorca web development.
 • Bug #431937: Na nośniku DVD dla architektury PPC brakuje bibliotek libc w wersji 32bit.
 • Bug #427664: Instalacja będzie spowolniona poprzez brak openSUSE-images na wszystkich nośnikach.

openSUSE 11.1 Beta1

Główne

 • Bug #425480, Mail from Zonker: The Intel e1000e driver might have a serious issue with the potential to damage the network card in a way that it cannot be used any longer. Please DO NOT USE openSUSE 11.1 beta 1 on systems with Intel e1000e hardware.
 • Bug #427923: Distribution uses openSUSE 11.0 branding
 • Bug #427678: Build key ring of openSUSE-build-key missing in initrd. Workaround: hit "Import" on Public GnuPG Key error message, to import openSUSE:Factory OBS Project key.
 • Bug #427664: openSUSE-images missing from install media. Note: Installation will be slower. Images will be added for Beta2
 • Bug #427692: Desktop selection still offers KDE3. This option will go away in Beta2, and KDE3 will be moved to "other window managers."
 • Bug #418585: Error: Failed to detect print queues. Workaround: Just hit OK.
 • Bug #427741: 2nd stage install: Error: no network running. Workaround: hit OK
 • Bug #427738: Autostarting compiz doesn't work on Thinkpad R51 -- white screen after login in GNOME. Workaround: remove "ati radeon radeonrandr12" from /usr/bin/compiz-manager line 71
 • Bug #428127: Grub fails on initial installation -- appears on x86_64 and i586
 • Bug #427859: gnome-settings-daemon hangs. This causes error dialogs when starting control center items and causes certain panel applets to not respond. Workaround: mkdir ~/.pulse and relogin
 • Bug #427704 "error: libhal_ctx_set_dbus_connection: org.freedesktop.DBus.Error.FileNotFound: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory". Workaround: ignore.

Suspend

 • Bug #430235 Suspend to disk does not work. Workaround: "echo splash = n >> /etc/suspend.conf".
 • Bug #427052 Suspend to RAM does not wakeup. Workaround: use a newer kernel-of-the-day or boot with "nohz=off".

openSUSE 11.1 Alpha2

Główne

 • image-based installation on x86_64 will not work without problem, as the images on the ISO don't match the RPMs. You'll get errors around "unable to remove pam-config". Workaround: disable image-based installation on x86_64!
 • Bootloader: wrong boot order - Failsafe selected as default Bug #413280 Important: Please make sure to not boot into Failsafe -- boot the correct kernel instead!
 • Bug #418592: gdm doesn't start on some machines
 • Bug #418577: Bootloader: cannot update the dynamic configuration policy
 • Bug #418729: Could not find /dev/disk/by-id/scsi-SATA_...
 • various AutoYast-related bugs
 * Bug #418574 AutoYast is ManualYast in 2nd stage
 * Bug #418707: Firewall services still enabled although disabled in Autoyast profile
 * Bug #418568: uuidgen missing

openSUSE 11.1 Alpha1

General

 • LiveCD KDE4 Alpha1 freezes in VirtualBox Bug #412007
 • Alpha1 bootloader setup broken -- installation unable to boot into 2nd stage Bug #411937
  • --Federico-mena 18:32, 28 August 2008 (UTC) This worked for me to fix the non-bootable MBR: boot into the LiveCD. Open a terminal and become root. Mount the boot partition under /mnt. Go to /mnt/boot. Then, "dd if=backup_mbr of=/dev/sda bs=1 count=512". This restored a bootable MBR. I thought that would then boot me into my old system partition, but when I rebooted, I got dropped into the second-stage installer just fine. WARNING: Don't mess with your boot sector unless you know what you are doing; you could totally screw up your hard drive's data and partition table.
 • linuxrc can't boot into installed system Bug #411904
 • no package provides gnome-session-branding. Hotfix package available from here