openSUSE:Zasady przewodnie

Skocz do: nawigacja, szukaj
W tym dokumencie opisano zasady przewodnie napędzające projekt openSUSE. Zwraca się do społeczności openSUSE i świata zewnętrznego, dostarczając dokumentację wspólnego zrozumienia, w jaki sposób działa projekt.

Zasady przewodnie openSUSE (wersja skrócona)

Jesteśmy...

... społecznością, która zapewnia bezpłatny i łatwy dostęp do Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Wprowadzamy innowacje, integrujemy, dopieszczamy, dokumentujemy, rozpowszechniamy, utrzymujemy i wspieramy jedną z najlepszych na świecie dystrybucji Linuksa. Pracujemy razem w sposób otwarty, przejrzysty i przyjazny jako część ogólnoświatowej społeczności Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Chcemy, aby...

 • stwórzyć najlepszą na świecie dystrybucję Linuksa
 • wspierać sukces Linuksa
 • uszczęśliwiać użytkowników
 • wspierać innowacje
 • być otwartymi i działać transparentnie
 • współpracować z najnowszymi projektami
 • współpracować z innymi społecznościami
 • bawić się dobrze!

Cenimy...

 • darmowe oprogramowanie
 • otwarty proces rozwoju
 • otwartość
 • wybór
 • standardy
 • jakość
 • przejrzystość
 • naszych użytkowników
 • szacunek dla innych i ich pracy

Zasady przewodnie openSUSE (wersja długa)

Jesteśmy...

... społecznością openSUSE.

... projektem dla wszystkich, którzy dążą do otwartej dystrybucji wolnego oprogramowania dzięki czemu wszyscy użytkownicy komputerów mogą osiągnąć swoje indywidualne cele.

... ogromną i silną społecznością wolnego oprogramowania. Dotyczy to nie tylko programistów, ale także użytkownilów, testerów, autorów, tłumaczy, ekspertów od użyteczności, artystów, promotorów i wszystkich innych, którzy chcą zaangażować się w projekt.

... heterogenicznym projektem, który obejmuje szeroki wachlarz technologii, ludzi z różnym poziomem wiedzy, mówiących różnymi językami i pochodzących z różnych środowisk kulturowych.

... koncentruje się na trzech głównych obszarach:

Rozwój Dystrybucji
Społeczność openSUSE opracowuje kompleksową i technicznie doskonałą dystrybucję Linuksa. Opiera się na długiej tradycji rozwoju SUSE Linux, która ukształtowała historię Linuksa w obszarach użyteczności, stabilności, integracji i innowacji.
Infrastruktura komunikacyjna
Praca nad wolnym oprogramowaniem opiera się na skutecznej komunikacji na różnych poziomach. Aktywnie ułatwiają to platformy obsługiwane przez projekt, takie jak Wiki, listy mailingowe, fora, IRC lub Bugzilla.
openSUSE Build Service
Wolne oprogramowanie jest napędzane różnorodnością i zaangażowaniem poszczególnych osób. Jest to obsługiwane przez openSUSE Build Service. Umożliwia opiekunom oprogramowania kompilowanie i integrację oprogramowania dla dystrybucji openSUSE oraz innych dystrybucji i platform. Usługa Build Service znacznie upraszcza proces od pakietu źródłowego do instalowalnych plików binarnych w systemie i ułatwia dystrybucję oprogramowania wśród użytkowników końcowych. Pozwala także bezpośrednio przyczyniać się do rozwoju dystrybucji i utrzymywać gałęzie rozwoju.

Chcemy...

... stwożyć najlepszą dystrybucję Linuksa na świecie, która ma największa społeczność użytkowników i stanowi podstawowe źródło uzyskania bezpłatnego oprogramowania.

... wspierać sukces Linuksa. Chcemy, aby Linux odniósł sukces w szerokim zakresie zastosowań, takich jak serwer, komputer stacjonarny lub programowanie, oraz przyjmowane przez użytkowników ze wszystkich regionów geograficznych i kulturowych.

... stworzyć dystrybucję, która jest stabilną, łatwą w użyciu i kompletną uniwersalna dystrybucja dla użytkowników i programistów, do użytku na komputerach i serwerach, dla początkujących i doświadczonych użytkowników, dla wszystkich.

... promować innowacje i nowe pomysły, tworząc regularnie aktualizowaną dystrybucję. Zawierającą najnowsze osiągnięcia i sprawia, że jest możliwe tworzyć dostosowania na podstawie dystrybucji openSUSE.

... obsługiwać i zapewniać infrastrukturę techniczną, aby ułatwić uzyskanie dystrybucji na kilka sposobów, w tym między innymi pobieranie, wersje pudełkowe, projekty na okładki czasopism i bezpłatne materiały promocyjne.

... postępować zgodnie z otwartym, przejrzystym i dostępnym procesem rozwoju, którym jest prowadzony przez nas, społeczność. Proces ten powinien ułatwić rozwój.

... współpracować z najnowszymi projektami i innymi dystrybucjami. Oferujemy innowacje, łatki i poprawki do włączenia w projekty poprzedzające lub bezpośrednio współpracować z innymi projektami nad wspólnym celem dojrzałej dystrybucji.

... kierować się mottem SUSE w pracy i czasie wolnym: „Baw się dobrze...”

Cenimy...

... ideały wolnego oprogramowania: swobody używania, udostępniania, studiowania i modyfikacji, i udostępniania zmodyfikowanych wersji.

... otwarty proces rozwoju oparty na swobodzie wolnego oprogramowania, która sprzyja wzajemnej ocenie, odpowiedzialnemu utrzymaniu, indywidualnej odpowiedzialności i samoorganizacji współpracy w środowisku rozproszonym.

... otwartość jak w otwartej współpracy, otwartej komunikacji, otwartego rozwoju, otwartej dystrybucji, otwarty kod źródłowy i otwarty umysł.

... wybór. Akceptujemy i szanujemy, że istnieją różne sposoby pracy, różne preferencje dotyczące aplikacji, środowisk, narzędzi lub interfejsów i różne cele użytkowników i współpracowników. Cenimy różnorodność i pluralizm jako sposób zaspokajania potrzeb szerokiej gamy ludzi.

... standardy ułatwiające współpracę i integrację różnorodnych usług i aplikacji. Cenimy standardy jako podstawę wolności wyboru, być twierdzą przeciwko blokadzie i monokulturze oraz podstawą dla bogatych i zorientowanych na użytkownika systemów.

... jakość poprzez dążenie do doskonałych technicznie rozwiązań opartych na solidnym i przejrzystych procesach rozwoju. Osiągamy to, koncentrując się na dostarczaniu dokładnych rozwiązań problemów, poważnie podchodząc do potrzeb użytkowników, oraz utrzymanie stabilności dzięki dobrze zdefiniowanym procesom zapewnienia jakości.

... przejrzystość procesów decyzyjnych, przejrzystość komunikacji oraz przejrzystość pracy i procesów współpracy. Obejmuje to otwarte odpowiadanie na pytania, udzielanie wszelkich istotnych informacji i aktywne informowanie wszystkie zainteresowane strony. Jesteśmy przekonani, że przejrzysta kultura, której wewnętrzne funkcjonowanie może być zrozumiałe dla wszystkich zapewnia najbardziej wydajne i satysfakcjonujące środowisko do osiągnięcia naszych celów.

... naszych użytkowników, ich pragnienia i cele, potrzebę pomocy kiedy napotkają problemy i ich wsparcie dla naszego wspólnego projektu. Słuchamy naszych użytkowników i koncentrujemy się na ich potrzebach podczas wszystkich naszych działań. Uważamy naszych użytkowników za część naszej społeczności.

... szacunek dla innych osób i ich wkładu, dla innych opinii i przekonań. Słuchamy argumentów i rozwiązujemy problemy w sposób konstruktywny i otwarty. Wierzymy, że podstawą jest zróżnicowana społeczność oparta na wzajemnym szacunku kreatywności i produktywności środowiskiem umożliwiając odnieść projektowi prawdziwy sukces. Nie tolerujemy dyskryminacji społecznej i dążymy do stworzenia środowiska, w którym ludzie czują się akceptowani i bezpieczni od przestępstwa.


Zarządzanie

Projekt openSUSE kieruje się celami i wartościami określonymi w poprzednich sekcjach. Projekt i jego podprojekty są zarządzane przez istniejące procesy rozwoju oprogramowania typu open source i odpowiadające im procesy decyzyjne.

Aby poprowadzić cały projekt, tworzony jest zarząd opiekunów. Zarząd opiekunów ma następujące zadania:

 • Działać jako centralny punkt kontaktowy
 • Pomóc rozwiązywać konflikty
 • Przekazywać interesy społeczności do SUSE
 • Ułatwienie komunikacji ze wszystkimi obszarami społeczności
 • Ułatwienie procesu decyzyjnego w razie potrzeby

Rada powinna udzielać wskazówek i wspierać istniejące struktury zarządzania, ale nie powinna kierować ani kontrolować rozwoju, ponieważ istnieją mechanizmy społeczności aby osiągnąć cele projektu. Rada powinna dokumentować decyzje i zasady.

Rada opiekunów składa się z pięciu członków społeczności, w tym co najmniej trzy osoby niezatrudnione przez SUSE. Zarządem przewodniczy przewodniczący z prawem weta w stosunku do każdej decyzji. Przewodniczący jest wyznaczany przez SUSE i zazwyczaj będzie pracownikiem SUSE. SUSE z udziałem społeczności mianuje początkowych członków zarządu. Powinien on obejmować koordynatorów dystrybucji, komunikacji i kompilacji. Otrzyma regulamin do zdefiniowania jego pracy.

SUSE zapewnia społeczności openSUSE zasoby do utrzymania i wydania dystrybucji openSUSE. SUSE wspiera openSUSE poprzez sponsorowanie infrastruktury, zasobów ludzkich i finansowanie. Ciągle utrzymuje infrastrukturę i oprogramowanie.

Społeczność openSUSE i SUSE definiują zawartość dystrybucji na podstawie określonych kryteriów i przejrzystych procesów kierowanych przez zarząd opiekunów. openSUSE jest podstawą korporacyjnych produktów SUSE dla systemu Linux.


SUSE jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego openSUSE. SUSE pozwala i zachęca do korzystania z oficjalnych grafik.