The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

openSUSE:Wytyczne co do znaków handlowych

Skocz do: nawigacja, szukaj
Wprowadzając niniejsze wytyczne zamierzamy przyczynić się do szerokiego rozpowszechnienia znaków handlowych openSUSE przez społeczność openSUSE, zważając jednocześnie na ochronę wyróżniającej wartości tych znaków handlowych i unikając zmieszania użytkowników openSUSE i szerokiej rzeszy odbiorców. Następujące działy opisują znaki openSUSE objęte niniejszymi wytycznymi, jak również dozwolone i niedozwolone użycie tych znaków oraz użycie dozwolone wyłącznie za szczególnym zezwoleniem. Jak wystąpić o zezwolenie opisano poniżej.

Znaki openSUSE

Niniejsze wytyczne obejmują następujące znaki w postaci słownej lub graficznej: openSUSE, SUSE, gekon, YaST i AutoBuild. Ten zestaw znaków nazywamy zbiorczo znakami openSUSE.

Ogólne zasady użycia znaków openSUSE

Jakość wyrobu

Ma dla nas zasadnicze znaczenie, że wszelkie dozwolone użycie znaków openSUSE będzie najwyższej jakości i spójności i spełnia najwyższe standardy. Aby to zapewnić w tym wypadku, zastrzegamy sobie prawo cofnięcia Waszego zezwolenia w każdej chwili.

Uczciwe użycie

Potwierdzamy i popieramy Wasze prawo uczciwego użycia znaków openSUSE, a niniejsze zasady nie mają na celu stworzyć wrażenia, że nasze zezwolenie będzie wymagane w takich przypadkach. Niemniej jednak nie możemy powiedzieć Wam jednoznacznie co uznaje się za uczciwe użycie a co nie.

Umieszczanie naszego godła

Wytyczne dotyczące samego godła openSUSE znajdują się na stronie Zdobnictwo. Są również dodatkowe wskazówki co do zmian, których powinniście unikać.

Wkład do projektu openSUSE

Zachęcamy wszystkich do wnoszenia wkładu do projektu openSUSE i przyłączenie się do społeczności openSUSE. Współtwórcy nie muszą być zatrudnieni przez właściciela znaku handlowego openSUSE ani członkami projektu openSUSE.

Jeśli Wasz wkład wymaga użycia znaków handlowych nie dozwolonego przez niniejsze zasady, powiadomcie nas o tym bez wahania (informacje kontaktowe poniżej).

Przykłady użycia znaków handlowych openSUSE

Rozpowszechnianie egzemplarzy openSUSE bez zmian

Możecie używać znaków openSUSE dla oznaczenia rozpowszechnianych przez Was egzemplarzy openSUSE bez zmian, co oznacza że rozpowszechniacie oficjalną dystrybucję projektu openSUSE w żaden sposób nie zmienioną.

Rozpowszechnianie egzemplarzy openSUSE ze zmianami

Możecie rozpowszechniać egzemplarze openSUSE ze zmianami. Takie wydania możecie utworzyć przy użyciu oprogramowania SUSE Studio, KIWI lub usług budowlanych openSUSE lub przy pomocy Waszego własnego procesu budowlanego.

Przygotowując takie wydanie musicie usunąć wszelkie wystąpienia znaków openSUSE z wydania openSUSE które zmieniacie. Możecie, jeśli wola, połączyć Wasz własny znak handlowy z jedną z następujących metek projektu openSUSE: Oparte na dystrybucji openSUSE, Z napędem openSUSE, Pochodna dystrybucji openSUSE, Używa dystrybucji openSUSE, Zbudowane na dystrybucji openSUSE lub Zbudowane z dystrybucji openSUSE (lub równoważną).

Projekt openSUSE zawiera specjalny zbiór pakietów metek dla zmienionych wydań openSUSE. Możecie zastąpić nimi oficjalne pakiety metek openSUSE, inaczej musicie usunąć oficjalne pakiety metek openSUSE ze zmienionego przez Was wydania openSUSE. Technicznie oznacza to, że każdy pakiet którego nazwa kończy się na branding-openSUSE musicie usunąć lub zastąpić odpowiednim pakietem, którego nazwa kończy się na branding-basedonopensuse.

Dostępne są częściowe wskazówki jak usunąć lub zmienić nagłówki pakietów, uwagi, pliki CZYTAJ, dzienniki zmian i inne pliki zawierające użycie znaków openSUSE.

W ogólności nie trzeba usuwać ani zmieniać nagłówków pakietów, uwag, plików CZYTAJ, dzienników zmian ani innych plików zawierających użycie znaków openSUSE które tylko opisuje projekt openSUSE, o ile ich użycie nie wskazuje, że jesteście formalnie oddziałem projektu openSUSE.

Jeśli włączacie do Waszego wydania pakiety które nie pochodzą z oficjalnych składnic projektu openSUSE, zachęcamy Was do współpracy ze społecznością openSUSE, aby dodać i utrzymać te pakiety wewnątrz tych składnic.

Odsyłacze do witryny opensuse.org

Jest nam miło pozwolić Wam umieszczać odsyłacze do witryny opensuse.org w Waszej witrynie. Dostarczamy kilka godeł dla Was do wyboru. Aby używać tych godeł, musicie przestrzegać następujących zasad:

 • Godeł używać tylko w witrynie, tylko na odnośnik do witryny opensuse.org, i nie jako godło skrótu;
 • Nie podpowiadać poparcia ze strony projektu openSUSE ani go nie stwierdzać, ani nie wprowadzać w błąd co do Waszego związku z projektem openSUSE;
 • Nie używać godeł do wyszydzenia projektu openSUSE;
 • Nie używać godeł w sposób błędny ani zwodniczy pod jakimkolwiek względem;
 • Nie tworzyć środowiska przeglądarki ani obwódki wokół zawartości z projektu openSUSE;
 • Umieszczać odsyłacze do zawartości z projektu openSUSE i powtarzać zawartość z projektu openSUSE zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie Informacje prawne;
 • Nie zamieszczać zawartości, która mogłaby być uważana za niesmaczną, obraźliwą lub sporną, i zamieszczać tylko zawartość odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych;
 • Niniejsze zezwolenie może być cofnięte w każdej chwili — w takim przypadku niezwłocznie usunąć te godła z Waszej witryny.

Towary

Cieszymy się, że używacie znaków openSUSE do wytwarzania towarów, jak koszulki, kapelusze, torby, kurtki, swetry, kubki i tapety na biurko i rozdajecie je Waszym przyjaciołom, rodzinie, członkom społeczności, z zastrzeżeniem że nie czerpiecie z tego zysków handlowych. Jeśli zamierzacie rozpowszechniać artykuły używające znaków openSUSE, musicie uzyskać zezwolenie (informacje kontaktowe poniżej).

Nazwy dziedzin

Jeśli zamierzacie zawrzeć całość lub część znaku openSUSE w nazwie dziedziny, powinniście ubiegać się o zezwolenie (informacje kontaktowe poniżej). Ludzie odruchowo kojarzą nazwy dziedzin z zakładami których nazwy brzmią podobnie. Prawie każde użycie znaku openSUSE w nazwie dziedziny prawdopodobnie wprowadzi kogoś w błąd, naruszając w ten sposób ogólne wymaganie, że żadne użycie znaku openSUSE nie powinno być mylące. Nazwa dziedziny oznacza tu dziedziny najwyższego poziomu i drugiego poziomu, ale nie dziedziny podrzędne.

Grupy zachęty

Cieszymy się z użycia znaków openSUSE w połączeniu z grupami użytkowników i innymi grupami zachęty openSUSE, ale możecie to czynić tylko zgodnie z następującymi wymaganiami:

 • Wasze użycie nie ma charakteru handlowego;
 • Używając znaku openSUSE odnosicie się istotnie do sprawy którą przedstawia znak openSUSE;
 • Nie ma żadnej podpowiedzi (słownej ani widocznej) że Wasza grupa ma uznanie, wsparcie lub źródło w projekcie openSUSE (lub w projektach z nim powiązanych), chyba że istotnie ma takie uznanie, wsparcie lub źródło;
 • Nie zawieracie w nazwie Waszej grupy innych nazw własnościowych lub handlowych;
 • Nie rościcie sobie żadnych praw do nazwy jako znaku handlowego, nie próbujecie zarejestrować tej nazwy w urzędzie znaków handlowych ani jako nazwy handlowej, nazwy przedsięwzięcia ani nazwy dziedziny, ani nie prowadzicie żadnej działalności gospodarczej pod tą nazwą.

Wydarzenia

Dopuszczalne jest używanie znaków openSUSE do promocji wydarzeń poświęconych wolnemu oprogramowaniu z otwartym źródłem gdzie osoby z projektu openSUSE pojawiają się jako przedstawiciele, rozpowszechniają nośniki openSUSE lub przedstawiają projekt w inny sposób, z zastrzeżeniem że:

 • Nie przedstawiacie błędnie Waszego związku z projektem openSUSE;
 • Nie wyszydzacie projektu openSUSE używając znaków openSUSE; oraz
 • Wasze użycie znaków openSUSE nie jest pod żadnym względem zwodnicze ani błędne.

Osoby mogą być członkami openSUSE, członkami szerszej społeczności openSUSE lub użytkownikami openSUSE.

Wydawnictwa

Jeśli zamierzacie zawrzeć całość lub część znaku openSUSE w nazwie wydawnictwa, jak książka lub czasopismo, potrzebujecie naszego zezwolenia (użyjcie informacji kontaktowych aby poprosić o zezwolenie). Jednakowoż możecie użyć znaku openSUSE np. w tytule przeglądu wewnątrz czasopisma.

Nazwy wyrobów i usług oraz przytoczenia zgodności

Nie powinniście zawierać znaku openSUSE w nazwie Waszego wyrobu lub usługi, bez względu na to czy mają one charakter handlowy czy niehandlowy. Obejmuje to usługi sieciowe, jak handel elektroniczny, witryny społeczności, dziennika, informacyjne, promocyjne i osobiste strony macierzyste.

To powiedziawszy, uważamy za dopuszczalne użycie znaku openSUSE w nazwie pliku, teczki, katalogu lub ścieżki.

Zdajemy sobie również sprawę, że społeczność openSUSE potrzebuje jakiegoś sposobu na oznaczenie projektów, wyrobów i usług zgodnych z ustrojem openSUSE. Zależy nam na tym, żeby użytkownicy nie mylili się co do tego, czy zgodny projekt, wyrób lub usługa jest oficjalna czy nie. Aby uczynić zadość tej trosce, prosimy zaznaczać zgodność z ustrojem openSUSE używając jednej z następujących metek (lub równoznacznej):

Materiały reklamowe i rynkowe, włączając wizytówki

Możecie używać znaków openSUSE opisując i zachwalając Wasze wyroby lub usługi związane z projektem openSUSE lub na wizytówkach dla oznaczenia Waszej przynależności do projektu openSUSE, o ile:

 • Nie wskazujecie ani nie stwierdzacie wsparcia ze strony projektu openSUSE ani w inny sposób nie przedstawiacie błędnie Waszego związku z projektem openSUSE;
 • Nie wyszydzacie projektu openSUSE używając znaków openSUSE;
 • Wasze użycie znaków openSUSE nie będzie zwodnicze ani błędne pod żadnym względem;
 • Wasz opis, reklama lub inne użycie nie zawiera zawartości która mogłaby być uznana za niesmaczną, obraźliwą lub sporną i zawiera tylko zawartość która będzie odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych; oraz
 • Wasze użycie znaków openSUSE nie zawiera żadnego zobowiązania ze strony projektu openSUSE do udzielenia wsparcia, obsługi, przyjęcia odpowiedzialności lub dostarczenia składników odświeżających, ani na żadne takie zobowiązanie nie wskazuje.

Nazwy działalności gospodarczej

Nie powinniście zawierać znaku openSUSE w nazwie Waszego przedsiębiorstwa ani działalności gospodarczej.

Opinie

Cieszymy się z opinii i twórczych uwag i próbujemy zachować zdrowe poczucie humoru. Pasuje nam użycie znaków openSUSE w ramach Waszych dyskusji, opinii, uwag lub parodii w sposób który jednoznacznie nie wskazuje na wsparcie. Prosimy nie tworzyć wyrobów prześmiewczych lub parodii z nazwami opartymi na znakach openSUSE. Bądźcie również świadomi, iż naszym zdaniem nie będzie uczciwe użycie znaków openSUSE w sposób który wyszydza technologię openSUSE lub projekt openSUSE.

Wszelkie inne użycie

Wszelkie inne użycie znaków openSUSE powinno być przez nas zastrzeżone, ale będziemy dostępni, aby rozmawiać o zasadach użycia.

Informacje kontaktowe

Możecie zwracać się do nas w sprawie niniejszych wytycznych, włącznie z prośbami o zezwolenie.

Licencja na niniejsze wytyczne

Niniejsze wytyczne publikują się w ramach postaci 3. licencji podobnego współdzielenia z przypisaniem Wspólnoty Twórczej i pochodzą w części od prawideł co do znaków handlowych projektu OpenSolaris (5. maja 2008. r.), które z kolei pochodzą w części od wytycznych co do znaków handlowych projektów Ubuntu i Mozilla.