The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

VirtualBox

Skocz do: nawigacja, szukaj

Informacje

VirtualBox jest to narzędzie służące do wirtualizacji systemu. Dzięki niemu możemy przetestować inny system operacyjny bez potrzeby wgrywania go na dysk fizyczny. VirtualBox obsługuje architekturę x86 jak i x86_64.

Instalacja

Żeby zainstalować VirtualBox w openSUSE musimy uruchomić program YaST2. Albo za pomocą GUI (YaST2 -> Zarządzanie oprogramowaniem) Albo za pomocą polecenia w terminalu

sudo yast2 --install

albo

sudo package-manager --install

Wyszukujemy pakiety które mają w nazwie “virtualbox” i zaznaczamy kolejne pakiety:

  • virtualbox
  • virtualbox-guest-kmp-default
  • virtualbox-qt (albo vboxgtk jeżeli używamy gtk2/gtk3)
  • virtualbox-host-kmp-default
  • virtualbox-host-kmp-desktop
  • virtualbox-guest-x11

Po instalacji tych pakietów najlepiej zresetować komputer/laptop w celu załadowania modułów do kernela (samo YaST2) poinformuje nas o tym. Ale jeszcze przed resetowaniem musimy dodać naszego użytkownika do grupy vboxusers, a możemy zrobić za pomocą terminala i komendy:

sudo gpasswd -a nazwa_użytkownika vboxusers

Po zresetowaniu komputera możemy śmiało używać VirtualBox.

Jeżeli chcemy podłączać urządzenia USB pod Virtualbox (skanery, drukarki, pendrive) to musimy edytować jeden plik. Otwieramy plik za pomocą ulubionego edytora np. vim, nano.

sudo tutaj ulubiony edytor /etc/udev/rules.d/60-vboxdrv.rules

I z tego pliku kasujemy znaczek #. Resetujemy komputer i możemy podłączać urządzenia pod USB.


Linki