The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Tworzenie kopii home

Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł omawia tworzenie kopii zapasowej katalogu /home, oraz narzędzia jakich można użyć do tego celu.


Wykonaj kopie /home

Gdy katalog /home znajduje się na osobnej partycji, może zdarzyć się jej awaria. Dlatego dobrym pomysłem jest tworzenie jego kopii zapasowej.

Co kopiować

Czy /home znajduje się na osobnej partycji

Aby dowiedzieć się czy katalog domowy znajduje się na osobnej partycji, można użyć polecenia df np:

df -h | grep /home

Jeśli wynik jest podobny do

/dev/sda4       122G 8.7G 107G  8% /home

wtedy katalog jest zamontowany na osobnej partycji. Należy zauważyć, że do wykonania kopii potrzeba tyle pamięci ile wyświetla się w drugiej kolumnie (tutaj 8.7G).

If you dont get anything as a result of the last command then it is a directory under / and you should take a backup to an external medium.

Jak sprawdzić rozmiar katalogu /home jeśli jest w /

Plik:Dolphin-home-Snapshot.png
Dolphin - Dir Properties

Możesz albo wejść do /home używając menedżera plików (Konqueror/Dolphin/Nautilus) i kliknąć prawym przyciskiem myszy na katalogu i wybrać właściwości lub użyć terminala i wpisać:

du -sh /home/

Wynik będzie podobny do:

8.5G  /home/

Special care should be taken in case you have windows or another distro installed and you mounted it under /home/windows in this case this will be counted also as well as all the other user homes. You can give du the exact path you want counted, for example if your username is openSUSE then you should type this in the terminal

du -sh /home/openSUSE

Wynik będzie podobny do:

8.5G  /home/openSUSE/


Procedury tworzenia kopii zapasowej

tar

Możesz utworzyć skompresowany plik tar z pełną kopią zapasową twojego katalogu domowego używając:

Zamiast narzędzia gunzip możesz użyć bzip2 - ma lepszy wskaźnik kompresji - zamieniając z na j jako parametr wydawanych poleceń. Jeśli używasz bzip2, zwróć uwagę na rozszerzenie pliku - powinno być .tbz zamiast .tgz - abyś później pamiętał jakiej metody kompresji użyłeś.


Backup

To polecenie utworzy kopię zapasową użytkownika openSUSE w pliku o nazwie myBackup.tgz wewnątrz katalogu /home .

sudo tar cpzvf /home/myBackup.tgz --same-owner /home/openSUSE/

Kopia przyrostowa

Później możesz dodać nowe pliki to kopii zapasowej używając polecenia

sudo tar cvzpnf /home/myBackup.tgz --same-owner /home/openSUSE/

Porównanie / Sprawdzenie

Po wykonaniu kopii możesz sprawdzić wykonaną kopię używając polecenia:

tar tzvf /home/myBackup.tgz -C /home/openSUSE/

Przywracanie

Aby przywrócić skopiowane pliki użyj:

sudo tar zxvf /home/temp.tgz -C /


rsync

dd

If your /home is in a dedicated partition you can do a bit by bit copy (clone) using dd, you can either clone the partition to another partition or create an image of it and restore it latter.

You have to unmount the partition you are going to copy from and copy to
Make sure the target partition is at least the same size as the source one


Klonowanie partycji

Aby skopiować partycję /home na inną partycję jako root wpisz:

dd if=/dev/sda4 of=/dev/sdb2


Tworzenie obrazu partycji

Aby skopiować partycję /home do pliku, wpisz

dd if=/dev/sda4 of=/yourFilename.dd

Aby przywrócić partycję z pliku, wpisz

dd if=/yourFilename.dd of=/dev/sda4


Tworzenie skompresowanego i podzielonego obrazu partycji

To polecenie utworzy skompresowane gzipem 650MB pliki na dysku:

dd if=/dev/sda4 | gzip -c | split -b 650m - homedisk.dd.gz_

Aby przywrócić, użyj:

cat homedisk.dd.gz_* | gzip -dc | dd of=/dev/hda4


Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych

Bacula

rsync

Mondo Rescue

Amanda

Box Backup