Source code

Skocz do: nawigacja, szukaj
Kod źródłowy dystrybucji openSUSE można uzyskać na różne sposoby.


Wydania

Kod źródłowy jest wywieszony w witrynie; aby otrzymać nagranie źródła szczególnego wydania na płycie DVD, napiszcie na adres

SUSE Linux Products GmbH
openSUSE Product Management
Maxfeldstr. 5
D-90409 Nuernberg
Germany

Uwaga: Na pokrycie kosztów wysyłki pobieramy opłatę w wysokości 15 dolarów lub euro.

Wydania w przygotowaniu

Najnowsze źródła dla wydań w przygotowaniu nie odzwierciedlają się — zmniejsza to szerokość strumienia na zwierciadłach. Istnieje również możliwość otrzymania nagrania na płycie, jak wyżej.

Poszczególne pakiety

Witryna Usługi budowlane zawiera przegląd zmian, tak że można pobrać każdą odmianę oprogramowania. Pobrany pakiet źródłowy package można wprowadzić do ustroju, po uprzednim dodaniu przechowalni źródeł, poleceniem

{ zypper si $package; }

Dokładny kod źródłowy

Aby uzyskać dokładny kod źródłowy poszczególnego pakietu package wprowadzonego do Waszego ustroju, najpierw zapytajcie o właściwy drogowskaz pakietu źródłowego:

{ rpm -q --qf '%{disturl}\n' $package; }

Polecenie zwróci wynik w następującej postaci:

obs://build.opensuse.org/PROJECT/RELEASE-PACKAGE

Możecie następnie użyć tej informacji do pobrania źródeł przy pomocy polecenia osc:

 { osc co -r $RELEASE $PROJECT $PACKAGE; }