SDB:Install Packman codecs

Skocz do: nawigacja, szukaj

Aby odtwarzać muzykę oraz filmy oraz mieć wsparcie odtwarzania tych oraz innych mediów dla przeglądarki Mozilla Firefox należy zainstalować pakiety z repozytorium Packman'a.


Instalację można przeprowadzić za pomocą YaST'a, Zypper'a lub opi.


YaST

1. Otwórz YaST, następnie kliknij "Repozytoria oprogramowania / Software Repositories".

2. Wybierz w dolnym rogu przycisk "Dodaj / Add", następnie zaznacz opcję "Repozytoria społeczności / Community Repositories" i przejdź dalej

3. Zaznacz "Repozytorium Packman'a / Packman Repository" i kliknij OK.

4. Przejdź ponownie do ekranu głównego YaST'a i wybierz "Zarządzanie oprogramowaniem / Software Management".

5. Wybierz w górnej części okna: Widok->Repozytoria->Repozytorium Packman'a / Packman Repository.

6. Kliknij "Przełącz pakiety systemowe do wersji z tego repozytorium... / Switch system packages to packages from Packman repository..."

7. Kliknij "Akceptuję / Accept" i "Kontynuuj / Continue", po czym kodeki zostaną zainstalowane. Po tej operacji odtwarzanie plików multimedialnych powinno się odbywać bez żadnych problemów.


Zypper

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, użyj poniższej komendy aby dodać repozytorium Packman'a

Leap 15.1
sudo zypper ar -cfp 90 https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_15.1/ packman
Leap 15.2
sudo zypper ar -cfp 90 https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Leap_15.2/ packman
Tumbleweed
sudo zypper ar --refresh --priority 90 https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Tumbleweed/packman.repo

Następnie, zainstaluj pożądane kodeki. Zacznij od odświeżenia swojej lokalnej bazy repozytoriów i zezwolenia na zmianę dostawcy dla tych pakietów, po czym zainstaluj je:

sudo zypper refresh
sudo zypper dist-upgrade --from packman --allow-downgrade --allow-vendor-change
sudo zypper install --from packman ffmpeg gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-libav gstreamer-plugins-ugly libavcodec58_91 libavdevice58_10 libavfilter7_85 libavformat58_45 libavresample4 libavutil56_51


opi (OBS Package Installer)

opi - Działa dla Leap i Tumbleweed:

sudo zypper install opi
opi packman

Spowoduje to dodanie repozytorium Packman'a. Następnie zainstaluj pożądane kodeki poprzez Zypper'a / Yast'a.