The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SDB:Howto

Skocz do: nawigacja, szukaj
32px-Icon-cleanup.png Ten artykuł wymaga uporządkowania ponieważ nie spełnia standardów jakości wiki.
Jeśli chcesz go edytować pamiętaj o trzymaniu się zasad tego wiki a jeśli masz pytania, nie wahaj się skontaktować z zespołem wiki, jesteśmy gotowi Ci pomóc! :-)


Opis

Ten artykuł SDB wyjaśnia jak powinny być pisane artykuły w bazie SDB.

Postępowanie

Artykuły zawarte w SDB są pisane po to, by dostarczać rozwiązań problemów z obsługą i użytkowaniem openSUSE/SUSE Linux. Mogą też być szczegółowym opisem konkretnych zagadnień. Dobry artykuł powinien zawierać następujące części:

  • Opis
  • Postępowanie
  • Linki

lub:

  • Przejawy
  • Przyczyny
  • Rozwiązanie
  • Linki

Staraj się w swoich artykułach przedstawiać najłatwiejszy sposób rozwiązania problemu. Wskazane jest jednak również opisywanie metody najszybszej (np. używając konsoli lub edytując pliki konfiguracyjne). W takim wypadku sekcja "Rozwiązanie" powinna dzielić się na kilka podsekcji - każda prezentująca inny sposób rozwiązania problemu.

Przykład artykułu

Oto przykład poprawnie napisanego artykułu SDB (w wersji angielskiej):

<!-- SDB information
SDB:title: Changing NTP Server - SDB Example 
SDB:author: mlasars
SDB:date: 2005-10-17 -->

 Version: 9.0

[[Category:SDB:Network|N]]
[[Category:SDB:9.0|N]]

This article is an example for writing SDB articles.

== Situation ==

You set the clock on your computer using ntp, but the server
you are using is no longer working.

== Procedure ==

This article describes several solutions:

=== with YaST2 ===

Start YaST2, select "Network Services" and start the module "NTP
Client". In "Select" choose "public server". Choose your country from the
list, or one that is closest to you, and in the second panel choose a
different server. Then click "Test", and if the test was successful,
"Ok". Complete the configuration with "Finish".

=== on the command line ===

Open the file <code>/etc/sysconfig/ntp</code> and change the variable
<code>NTPD_INITIAL_NTPDATE=""</code> to the server of your choice. Then
restart ntp with

 rcntpd restart

== Links ==
[[SDB:Time Synchronization Through the Network]]

<keyword>ntp,xntp,time,synchronize</keyword>
[[en:SDB:ntp_server_change(example)]]

Tworzenie nowego artykułu

By stworzyć nowy artykuł w bazie wpisz w pasku adresu pl.opensuse.org/SDB:nazwa_artykułu. Jeśli artykuł o takim tytule jeszcze nie istnieje kliknij edytuj aby go rozpocząć. Nie nadpisuj istniejących artykułów SDB. Jeśli chcesz dodać swój własny artykuł o nazwie już istniejącego dodaj na końcu jego nazwy numer wersji lub "(nowy)" - tak, by odróżnić go od artykułu obecnie znajdującego się pod danym hasłem.

Historia

Po skończeniu artykułu dodaj go do Historii. Używaj następującej składni:

YYYYMMDD  [[SDB:nazwa_artykułu]]

np.:

20070322 [[SDB:Howto]] 

Używanie międzynarodowego formatu daty ułatwia sortowanie artykułów od najnowszego do najstarszego. Jeśli dokonujesz jakiejś zasadniczej zmiany w treści artykułu - zaznacz to też w Historii. Jeśli zmiany są drobne (np. poprawa literówek) - pozostaw Historię bez zmian.


Linki

en.opensuse.org/SDB:Howto - link do angielskiej wersji tego artykułu.