Portal:Open Build Service

Skocz do: nawigacja, szukaj


The Open Build Service (OBS) to ogólny system do budowania i dystrybucji pakietów ze źródeł w sposób automatyczny, spójny i odtwarzalny. Umożliwia wydawanie oprogramowania, aktualizacji, dodatków, zwirtualizowanych urządzeń oraz całych dystrybucji dla szerokiej gamy systemów operacyjnych i architektur sprzętowych.

Projekt openSUSE utrzymuje własną instalację pod adresem https://build.opensuse.org.

Portal oprogramowania użytkownika
Icon-user.png

Dla użytkowników


Icon-package.png

Dla pakujących

  • Automatyczne rozwiązywanie zależności od innych pakietów. Jeśli pakiet zależy od innego pakietu, zostanie on automatycznie uruchomiony w celu przebudowy, jeśli zmieni się pakiet zależny.
  • Łączenie z innymi projektami: łatki można testować pod kątem bieżących pakietów z innych projektów.
  • Otwarte interfejsy pozwalają różnym lientom i usługom zewnętrznym (np. SourceForge, kde-apps.org) na komunikację z Open Build Service i korzystanie z jej zasobów.


Icon-community.png

Dla Projektów Pprogramowania

  • Dla programistów jest to wydajne miejsce do budowania grup i współpracy poprzez swój model projektu.
Interfejs WWW programisty
  • Żadne "farmy kompilatorów" różnego sprzętu nie są potrzebne do budowania pakietów dla różnych architektur i wiele dystrybucji Linuksa takich jak Fedora, Debian, Ubuntu i wielu pozostałych.


Icon-internet.png

Dla niezależnych dostawców oprogramowania

  • Usługa Open Build Service jest licencjonowana na licencji GPL i może być instalowana na dowolnym sprzęcie, który ma co najmniej 2 GB pamięci.
  • Najłatwiejszym sposobem uruchomienia własnej instancji jest użycie Urządzenia OBS. Urządzeń można używać do bezpośredniego uruchamiania instancji lub do instalowania instancji na serwerze.
  • Ręczna instalacja jest również możliwa, ale jest bardziej skomplikowana. Tutorial może poprowadzić cię przez to.

Kto tego używa?

  • Oprócz projektu openSUSE wiele projektów Open Source, takich jak Moblin/Maemo/MeeGo, projekt VideoLAN, firmy takie jak Dell, Cray, Poczta Stanów Zjednoczonych i uniwersytety prowadzą własne instancje Open Build Service. Niektóre z nich są dostępne na naszej liście instalacji Open Build Service.

Plan rozwoju

Plan wydania jest opisany w Plan rozwoju i zostaje utworzony z listy proponowane funkcje i Koncepcje.

Kod źródłowy i testowanie

Kod źródłowy i dokumentacja usługi Open Build Service i jej narzędzi są przechowywane w Projekt Open Build Service na github.com. Powiadomienia o każdym zatwierdzeniu są wysyłane na listę mailngową. Kod źródłowy jest objęty obszernym zestawem testów, dla którego wyniki i wykresy można znaleźć na instancji OBS Jenkins oraz wiadomości e-mail z powiadomieniem są wysyłane na lista mailingowa obs-test. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji programisty.

Narzędzia wokół OBS

Oto lista oficjalnych i nieoficjalnych komponentów i narzędzi OBS.

Jak wnieść wkład

Podobnie jak w przypadku większości projektów open source, zacznij pisać łatki lub koncepcje, które planujesz opracować. Github oferuje miłą funkcję do klonowania z projektu OBS, zmiany kodu i przesłania go z powrotem do projektu podstawowego. Istnieje kilka mniejszych projektów (Junior Jobs), które są dobrym początkiem do poznania kodu i dołączenia do zespołu programistów.

Kontakt i wsparcie

W tej chwili robimy wsparcie społeczności za pośrednictwem irc i list mailingowych. Programistów OBS można również spotkać na popularnych imprezach open source. Jeśli chcesz otrzymać wsparcie handlowe, skontaktuj się z Andreas Jaeger, aby omówić opcje.

Nawigacja
Strony Build Service:


Wszystkie portale:

Portal