The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Dodawanie repozytoriów pakietów

Skocz do: nawigacja, szukaj
Icon-checked.png
Ta procedura została przetestowana na wszystkich wersjach openSUSE
YaST Software Management to świetne narzędzie do obsługi pakietów. Możesz instalować pakiety, usuwać je, aktualizować, a nawet chronić. openSUSE zawiera wiele pakietów, ale jeszcze więcej pakietów można udostępnić w celu łatwej instalacji za pomocą YaST Software Management poprzez dodanie dodatkowych repozytoriów.

Dodawanie repozytoriów

Repozytoria można dodać, korzystając z jednego z następujących sposobów:

Repozytoria oprogramowania YaST

Uruchom YaST, klikając go w menu Oprogramowanie w menu lub wpisując yast w polu poleceń uruchamiania (naciśnij klawisze Alt+< code>F2</code>).

Wybierz Repozytoria oprogramowania.

Adding-yast-installation-source0.png

Kliknij Dodaj, wybierz Określ adres URL.

Adding-yast-installation-source1.png

Następnie wpisz Nazwę repozytorium i URL. Zaleca się kopiowanie/wklejanie adresów URL, aby uniknąć literówek.

Adding-yast-installation-source2.png

Metadane pakietu zostaną pobrane i przeanalizowane - zajmuje to czas w zależności od prędkości lustra, przepustowości, rozmiaru repozytorium, szybkości twojego systemu.

W dowolnym momencie możesz usunąć lub wyłączyć repozytoria.

Niektóre repozytoria nigdy się nie zmieniają, na przykład oficjalne oss i non-oss. Dla nich powinieneś ustawić odświeżenie na Wyłączone. Nieoficjalne i aktualizacje mają ciągle dostępne nowe pakiety. Wygodne jest ich automatyczne odświeżanie przy uruchomieniu.

Interfejs ncurses YaST

Po prostu wpisz yast w konsoli i naciśnij Enter. Teraz użyj klawiszy TAB i klawiszy kursora, aby przejść do prawego panelu. Następnie użyj TAB i klawiszy strzałek, aby nawigować i przejść do Repozytoriów oprogramowania. Aby dodać repozytoria, przejdź do Dodaj i wybierz Określ adres URL. Uzupełnij pola niezbędnymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk Zakończ.

Zypper

Możesz dodać repozytoria do YaST za pomocą interfejsu wiersza poleceń Zypper.

Składnia jest następująca:

# zypper ar -f <URL> <alias>


ar jest krótką formą polecenia addrepo
-f instrukcja dla zypper, aby dodać flagę automatycznego odświeżania do nowo dodanego repozytorium
<URL> to adres URL repozytorium, które wpisujesz w przeglądarce, aby odwiedzić repozytorium
<alias> to nazwa, którą łatwo zapamiętać

Zobacz także


Linki zewnętrzne