Beryl

Skocz do: nawigacja, szukaj


Beryl to "przyspieszone" biurko oparte na OpenGL, które dostarcza darmowe efekty o otwartym kodzie źródłowym według życzeń użytkowników Linuxa. Beryl wyróżnia się od konkurencyjnego menedżera okien Compiz dodatkowymi efektami takimi jak nowe animacje, spalanie się okien czy wtyczka 3D.


Beryl: Transparent Cube

Instalacja na OpenSuse 10.2


Beryl z Xgl

Ta metoda pozwoli nam na ustawienie Beryla do odpalenia go w środowisku Xgl. Metoda ta jest preferowana przez wiele osób, ponieważ inne metody takie jak AIGLX/NVIDIA wciąż nie zapewniają odpowiedniej funkcjonalności. Wymagania:

1.

 • Karta nVidia: Zainstaluj sterowniki nVidia obsługujące aceleracje 3D. Zobacz: NVIDIA
 • ATI card: Zainstaluj nowy sterownik ATI dla Xorg 7.2. Sprawdź tutaj
 • Intel card: Upewnij się, że akceleracja 3D jest włączona w:
K Menu -> Computer -> YaST. Potem: Hardware -> Graphics Card and Monitor. 

2. Dodaj dodatkowe repozytoria dla Beryla.

zypper sa http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/ xgl
 • Aby dodać repozytorim przez program Smart, wpisz:
su
smart channel --add http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/X11:XGL.repo

3. Następnie zainstaluj poniższe pakiety (Using YaST -> Software Management -> znajdź Beryl):

 • beryl-core-snapshot
 • beryl-manager-snapshot
 • beryl-plugins-snapshot
 • beryl-settings-snapshot
 • compiz
 • emerald-snapshot : window decorator
 • emerald-themes-snapshot
 • aquamarine-snapshot
 • xgl

Jeżeli nie chcemy instalować najnowszej wersji snapshot i wolelibyśmy zainstalować stabilną wersję, dobrze jest zainstalować wszystkie wymienione pakiety lecz bez -snapshot. Compiz jest wymagany do łatwego przełączania XGL. Można także wybrać używając menedżera zarządzania berylem czy użyć compiz czy beryl po instalacji.

4. Enable Xgl:

su
gnome-xgl-switch --enable-xgl

(you do NOT need to be running GNOME: this command applies for GNOME or KDE users)

5. Zrestartuj swój serwer X:

su
rcxdm restart

6. Uruchom beryl!

beryl-manager

Możliwe błędy:

 1) on boot X complains about more than one x server
     "There already appears to be an X server running on display :0. Should another display number be
     tried? Answering no will cause GDM to attempt starting the server on :0 again... etc" Answering
     "no" successfully starts X.
 2) logged in to a session with beryl: 
     (32 bit) all menus and popup are rendered atop white boxes
     (64 bit) desktops & windows flicker, no window borders
 symptoms caused because "gnome-xgl-switch --enable-xgl" does not properly set up Xgl.
 *Solution, temporary: 
     1) remove all /tmp/.Xgl-Auth-* to another folder
     2) Enable Xgl from the control center instead.

Beryl with nVidia drivers - no Xgl/AIGLX

Since Xorg 7.x, composite effects can be used without Xgl and simply an nVidia card. This uses nVidia's implementation of GLX_EXT_texture_from_pixmap, not the one from Xorg's inbuilt/optional AIGLX or from Xgl.

Prerequisites:

 • nVidia (> geforce 4)

1. Install the nVidia accelerated drivers. See: NVIDIA

2. Add the additional Beryl repository, from the openSUSE build service.

 • To add this to Yast, see:

Additional_YaST_Package_Repositories#Beryl_Packages

 • To add this repository via Smart, type:
smart channel --add http://ftp.skynet.be/pub/software.opensuse.org/X11:/XGL/openSUSE_10.2/X11:XGL.repo

3. Now install the following packages:

 • beryl-core-snapshot
 • beryl-plugins-snapshot
 • emerald-snapshot : window decorator
 • emerald-themes-snapshot
 • aquamarine-snapshot
 • beryl-settings-snapshot
 • beryl-manager-snapshot

4. Enable composite in Xorg:

su
nvidia-xconfig --composite
nvidia-xconfig --allow-glx-with-composite
nvidia-xconfig --render-accel
nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
 • NOTE The --allow-glx-with-composite option enables GLX even when the Composite X extension is loaded. ENABLE AT YOUR OWN RISK. OpenGL applications will not display correctly in many circumstances with this setting enabled. This option is intended for use on X.Org X servers older than X11R6.9.0. On X11R6.9.0 or newer X servers, the NVIDIA OpenGL implementation interacts properly by default with the Composite X extension and this option should not be needed. However, on X11R6.9.0 or newer X servers, support for GLX with Composite can be disabled by setting this option to False.

5. Restart your X:

su
rcxdm restart

6. Run beryl!

beryl-manager

Beryl with X.org AIGLX or native NVIDIA

Prerequisites:

 • nVidia Card (> geforce 4), or
 • Relevant Intel Card: i830 through i945. i810 works, but DRI requires 16 bit depth. Or
 • Relevant ATI Card: Radeon 7000 through X850 (r100 through r400 generations).

1.

 • nVidia card: Install the nVidia accelerated drivers. See: NVIDIA
 • ATI card: Install the new ATI driver for Xorg 7.2. Check here
 • Intel card: Make sure that 3D acceleration ("Active 3D Acceleration" box is ticked) in:
K Menu -> Computer -> YaST. Then: Hardware -> Graphics Card and Monitor. 

2. If you were running Xgl, make sure that it is now disabled:

su
gnome-xgl-switch --disable-xgl

Note: this command is required for GNOME and KDE users.

3. Backup your Xorg configuration:

su
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.$(date +%y%m%d-%H%M%S)

4. Open up xorg.conf for editing: Szablon:KDE


Szablon:GNOME

You'll notice now that the file is demarcated into Sections. You'll need to edit these to add a few lines, which are options:

To Section "ServerLayout", add:

Option "AIGLX" "true"

To Section "DRI", add:

Group 0
Mode 0666

To Section "Device", add:

Option   "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option   "DRI"   "true"

Now also create a new section that looks just like this:

Section "Extensions"
   Option  "Composite"  "Enable"
EndSection

The relevant parts of your xorg.conf should look something like this now (it may vary a little):

Section "Extensions"
 Option  "Composite"  "Enable"
EndSection

Section "DRI"
  Group   0
  Mode    0666
EndSection

Section "ServerLayout"
 Identifier  "Layout[all]"
 InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
 InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
 InputDevice "Mouse[3]" "SendCoreEvents"
 Option    "Clone" "off"
 Option    "Xinerama" "off"
 Option    "AIGLX"  "true"
 Screen    "Screen[0]"
EndSection

Section "Device"
 BoardName  "915 GM"
 BusID    "0:2:0"
 Driver    "i810"
 Identifier  "Device[0]"
 Option    "NoDDC"
 VendorName  "Intel"
 Option    "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
 Option    "DRI"  "true"
EndSection

Now make sure you save the file, and then close the editor.

5. Now restart X:

su
rcxdm restart

6. Run Beryl!

beryl-manager