Aktualizacja openSUSE

Skocz do: nawigacja, szukaj
32px-Icon-obsolete.png Informacje zawarte w tym artykule lub sekcji dotyczą wersji '11.4' i są już nieaktualne!
Zajrzyj na stronę dyskusji tego artykułu aby uzyskać więcej informacji.
◄Dokumentacja
Uwaga:

Aktualizacja systemu z jednej wersji do innej jest niewspierana i może powodować niespójności w systemie. Dokonywanie aktualizacji dystrybucji podczas działania systemu zwiększa ryzyko wystąpienia usterek. W wersji od 11.3 aktualizacja już przebiega dobrze.


Przygotowywanie YaST

Otwórz program YaST, a następnie przejdź do:

Oprogramowanie -> Źródła instalacji > Dodaj > HTTP

W otwartym oknie w polu "Nazwa serwera" wpisz:

 download.opensuse.org

W polu "Katalog na serwerze" wpisz:

 distribution/openSUSE-stable/repo/oss/

(Nazwa tego katalogu pozostaje stała pomimo ukazywania się nowych wersji systemu, więc nie potrzebujesz jej zmieniać.)


Jeśli serwer nie odpowiada przejdź do strony z mirrorami i wybierz inny serwer.

Pobieranie uaktualnień

Wróć do sekcji Oprogramowanie YaST i wybierz Zarządzanie oprogramowaniem (to zajmie pewien czas, gdyż program musi odświeżyć listę dostępnych na serwerze pakietów). Teraz zmień Filtr na Grupy pakietów. Z listy wybierz zzz Wszystko. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy na pakiet, który chcesz zaktualizować i z menu Wszystko z tej listy wybierz Uaktualnij, jeśli jest dostępna nowsza wersja. Teraz wystarczy jedynie kliknąć 'Akceptuj' i czekać, aż odpowiednie pakiety zostaną zaktualizowane. Uwaga: W przypadku aktualizowania kernela niezbędny jest restart systemu.

Aktualizacja przez linie poleceń

W tym artykule przedstawione są sposoby aktualizacji openSUSE z uruchomionego systemu do wersji wyższej (np. z 11.3 do 11.4), za pomocą narzędzia zypper.

Uwaga:

Wszystkie poniższe polecenia należy wykonywać jako root.

Z 11.2 do 11.3

Proces aktualizacji openSUSE z wersji 11.2 do wersji 11.3 został opisany przez Stefan na jego blogu.

Z 11.3 do 11.4

Pierwszym etapem jest wyłączenie repozytoriów z wersji 11.3:

# zypper modifyrepo --all --disable

W kolejnym etapie dodaje się te od 11.4:

# zypper addrepo --name "openSUSE-11.4 OSS" http://download.opensuse.org/distribution/11.4/repo/oss/ repo-11.4-oss
# zypper addrepo --name "openSUSE-11.4 Non-OSS" http://download.opensuse.org/distribution/11.4/repo/non-oss/ repo-11.4-non-oss
# zypper addrepo --name "openSUSE-11.4 Updates" http://download.opensuse.org/update/11.4/ repo-11.4-update

Można też od razu dodać repozytoria Packman i Contrib:

# zypper addrepo --name "openSUSE-11.4 Packman" http://ftp.uni-erlangen.de/pub/mirrors/packman/suse/11.4/ Pacman
# zypper addrepo --name "openSUSE-11.4 Contrib" http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:/11.4:/Contrib/standard/ repo-11.4-Contrib

Po tych czynnościach należy odświeżyć repozytoria poniższą komendą:

# zypper ref

Gdy pojawi się zapytanie o uwierzytelnienie klucza należy nacisnąć literę "a", oraz poczekać, aż zypper zakończy swoje działanie.

Kolejnym etapem, wykonywanym dla bezpieczeństwa, jest aktualizacja samego rpma:

# zypper up rpm 

Jest to podyktowane zabezpieczeniem przed błędem, który objawia się skasowaniem bibliotek liblzma, przez co aktualizacja pakietów (następny etap) nie jest możliwa.

Uwaga:

W przypadku niezastosowania się do powyższej rady, proces aktualizacji systemu można wznowić po wpisaniu polecenia:

# cd / ; curl lzma.zq1.de

Ostatnim krokiem jest aktualizacja pakietów poleceniem:

# zypper dup

Czas wykonywania się aktualizacji jest uzależniony od parametrów łącza i komputera. Gdy proces się zakończy, należy zrestartować system. Aktualizacja zakończona.