Wynik MediaWiki API

This is the HTML representation of the JSON format. HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.

Specify the format parameter to change the output format. To see the non-HTML representation of the JSON format, set format=json.

See the complete documentation, or the API help for more information.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "allmessages": [
      {
        "name": "ipb-blockingself",
        "normalizedname": "ipb-blockingself",
        "*": "Usi\u0142ujesz zablokowa\u0107 siebie samego! Czy na pewno chcesz to zrobi\u0107?"
      },
      {
        "name": "ipb-blocklist",
        "normalizedname": "ipb-blocklist",
        "*": "Zobacz istniej\u0105ce blokady"
      },
      {
        "name": "ipb-blocklist-contribs",
        "normalizedname": "ipb-blocklist-contribs",
        "*": "Wk\u0142ad {{GENDER:$1|$1}}"
      },
      {
        "name": "ipb-blocklist-duration-left",
        "normalizedname": "ipb-blocklist-duration-left",
        "*": "pozosta\u0142o $1"
      },
      {
        "name": "ipb-change-block",
        "normalizedname": "ipb-change-block",
        "*": "Zmie\u0144 ustawienia blokady"
      },
      {
        "name": "ipb-confirm",
        "normalizedname": "ipb-confirm",
        "*": "Potwierdzam blokad\u0119"
      },
      {
        "name": "ipb-confirmaction",
        "normalizedname": "ipb-confirmaction",
        "*": "Je\u015bli naprawd\u0119 chcesz to zrobi\u0107, zaznacz pole \u201e{{int:ipb-confirm}}\u201d poni\u017cej."
      },
      {
        "name": "ipb-confirmhideuser",
        "normalizedname": "ipb-confirmhideuser",
        "*": "Zamierzasz zablokowa\u0107 u\u017cytkownika z w\u0142\u0105czon\u0105 opcj\u0105 \u201eukryj u\u017cytkownika\u201d. Spowoduje to pomini\u0119cie nazwy u\u017cytkownika we wszystkich listach i rejestrach. Czy na pewno chcesz to zrobi\u0107?"
      },
      {
        "name": "ipb-default-expiry",
        "normalizedname": "ipb-default-expiry",
        "*": ""
      },
      {
        "name": "ipb-disableusertalk",
        "normalizedname": "ipb-disableusertalk",
        "*": "Zablokuj mo\u017cliwo\u015b\u0107 edytowania przez tego u\u017cytkownika w\u0142asnej strony dyskusji w czasie trwania blokady."
      },
      {
        "name": "ipb-edit-dropdown",
        "normalizedname": "ipb-edit-dropdown",
        "*": "Edytuj list\u0119 przyczyn blokady"
      },
      {
        "name": "ipb-hardblock",
        "normalizedname": "ipb-hardblock",
        "*": "Zablokuj mo\u017cliwo\u015b\u0107 edytowania przez zalogowanych u\u017cytkownik\u00f3w z tego adresu IP."
      },
      {
        "name": "ipb-needreblock",
        "normalizedname": "ipb-needreblock",
        "*": "$1 jest ju\u017c zablokowany. Czy chcesz zmieni\u0107 ustawienia blokady?"
      },
      {
        "name": "ipb-otherblocks-header",
        "normalizedname": "ipb-otherblocks-header",
        "*": "{{PLURAL:$1|Inna blokada|Inne blokady}}"
      },
      {
        "name": "ipb-unblock",
        "normalizedname": "ipb-unblock",
        "*": "Odblokuj u\u017cytkownika lub adres IP"
      },
      {
        "name": "ipb-unblock-addr",
        "normalizedname": "ipb-unblock-addr",
        "*": "Odblokuj $1"
      }
    ]
  }
}