Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Moduł główny

Status: All features shown on this page should be working, but the API is still in active development, and may change at any time. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list for notice of updates.

Erroneous requests: When erroneous requests are sent to the API, an HTTP header will be sent with the key "MediaWiki-API-Error" and then both the value of the header and the error code sent back will be set to the same value. For more information see API: Errors and warnings.

Testing: For ease of testing API requests, see Special:ApiSandbox.

Parametry:
action

Wybierz akcję do wykonania.

Jedna z następujących wartość: abusefiltercheckmatch, abusefilterchecksyntax, abusefilterevalexpression, abusefilterunblockautopromote, block, categorytree, changeauthenticationdata, checktoken, cirrus-config-dump, cirrus-mapping-dump, cirrus-settings-dump, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, geocode, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, stashedit, tag, tokens, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, watch
Domyślnie: help
format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartość: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Domyślnie: jsonfm
maxlag

Maksymalne opóźnienie mogą być używane kiedy MediaWiki jest zainstalowana w klastrze zreplikowanej bazy danych. By zapisać działania powodujące większe opóźnienie replikacji, ten parametr może wymusić czekanie u klienta, dopóki opóźnienie replikacji jest mniejsze niż określona wartość. W przypadku nadmiernego opóźnienia, kod błędu maxlag jest zwracany z wiadomością jak Oczekiwanie na $host: $lag sekund opóźnienia.
Zobacz Podręcznik:Parametr Maxlag by uzyskać więcej informacji.

Type: integer
smaxage

Set the s-maxage HTTP cache control header to this many seconds. Errors are never cached.

Type: integer
Domyślnie: 0
maxage

Set the max-age HTTP cache control header to this many seconds. Errors are never cached.

Type: integer
Domyślnie: 0
assert

Zweryfikuj, czy użytkownik jest zalogowany, jeżeli wybrano user, lub czy ma uprawnienia bota, jeżeli wybrano bot.

Jedna z następujących wartość: user, bot
requestid

Any value given here will be included in the response. May be used to distinguish requests.

servedby

Include the hostname that served the request in the results.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
curtimestamp

Dołącz obecny znacznik czasu do wyniku.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
origin

When accessing the API using a cross-domain AJAX request (CORS), set this to the originating domain. This must be included in any pre-flight request, and therefore must be part of the request URI (not the POST body). This must match one of the origins in the Origin header exactly, so it has to be set to something like https://en.wikipedia.org or https://meta.wikimedia.org. If this parameter does not match the Origin header, a 403 response will be returned. If this parameter matches the Origin header and the origin is whitelisted, an Access-Control-Allow-Origin header will be set.

uselang

Language to use for message translations. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify user to use the current user's language preference, or specify content to use this wiki's content language.

Domyślnie: user
Przykłady:
Pomoc dla modułu głównego
api.php?action=help [open in sandbox]
Cała pomoc na jednej stronie.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in sandbox]
Uprawnienia:
writeapi
Zapis poprzez interfejs API
Przydzielone dla: all, user, bot
apihighlimits
Use higher limits in API queries (slow queries: 500; fast queries: 5000). The limits for slow queries also apply to multivalue parameters.
Przydzielone dla: bot, sysop

action=abusefiltercheckmatch

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0+

Check to see if an AbuseFilter matches a set of variables, editor logged AbuseFilter event.

vars, rcid or logid is required however only one may be used.

Parametry:
filter

The full filter text to check for a match.

Ten parametr jest wymagany.
vars

JSON encoded array of variables to test against.

rcid

Recent change ID to check against.

Type: integer
logid

Abuse filter log ID to check against.

Type: integer

action=abusefilterchecksyntax

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0+

Sprawdź składnię filtra AbuseFilter.

Parametr:
filter

The full filter text to check syntax on.

Ten parametr jest wymagany.

action=abusefilterevalexpression

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0+

Evaluates an AbuseFilter expression.

Parametr:
expression

Wyrażenie do sprawdzenia.

Ten parametr jest wymagany.

action=abusefilterunblockautopromote

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0+

Unblocks a user from receiving autopromotions due to an abusefilter consequence.

Parametry:
user

Username of the user you want to unblock.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=block

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Zablokuj użytkownika.

Parametry:
user

Nazwa użytkownika, adres IP lub zakres adresów IP, które chcesz zablokować.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: nazwa użytkownika
expiry

Czas trwania. Może być względny (np. 5 months or 2 weeks) lub konkretny (np. 2014-09-18T12:34:56Z). Jeśli jest ustawiony na infinite, indefinite, lub never, blokada nigdy nie wygaśnie.

Domyślnie: never
reason

Powód blokady.

Domyślnie: (puste)
anononly

Blokuj tylko anonimowych użytkowników (blokuje anonimowe edycje z tego adresu IP).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
nocreate

Zapobiegnij utworzeniu konta.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
autoblock

Zablokuj ostatni adres IP tego użytkownika i automatycznie wszystkie kolejne, z których będzie się logował.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
noemail

Uniemożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem interfejsu wiki. (Wymagane uprawnienie blockemail).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidename

Ukryj nazwę użytkownika z rejestru blokad. (Wymagane uprawnienia hideuser)

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
allowusertalk

Pozwala użytkownikowi edytować własną stronę dyskusji (zależy od $wgBlockAllowsUTEdit).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
reblock

Jeżeli ten użytkownik jest już zablokowany, nadpisz blokadę.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchuser

Obserwuj stronę użytkownika i jego IP oraz ich strony dyskusji.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Zablokuj IP 192.0.2.5 na 3 dni za Pierwszy atak.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Zablokuj użytkownika Vandal na zawsze za Vandalism i uniemożliwij utworzenie nowego konta oraz wysyłanie emaili.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]

action=categorytree

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CategoryTree
 • Licencja: GPL-2.0+

Internal module for the CategoryTree extension.

Parametry:
category

Title in the category namespace, prefix will be ignored if given.

Ten parametr jest wymagany.
options

Options for the CategoryTree constructor as a JSON object. Depth option defaults to 1.

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Change authentication data for the current user.

Parametry:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

Ten parametr jest wymagany.
changeauthtoken

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=checktoken

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Check the validity of a token from action=query&meta=tokens.

Parametry:
type

Typ tokenu do przetestowania.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Token do przetestowania.

Ten parametr jest wymagany.
maxtokenage

Maksymalny wiek tokenu, w sekundach.

Type: integer
Przykład:
Test the validity of a csrf token.
api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [open in sandbox]

action=cirrus-config-dump

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0+

Zrzut konfiguracji CirrusSearch.

Przykład:
Get a dump of CirrusSearch configuration.
api.php?action=cirrus-config-dump [open in sandbox]

action=cirrus-mapping-dump

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0+

Dump of CirrusSearch mapping for this wiki.

Przykład:
Get a dump of the CirrusSearch mapping for this wiki.
api.php?action=cirrus-mapping-dump [open in sandbox]

action=cirrus-settings-dump

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: CirrusSearch
 • Licencja: GPL-2.0+

Dump of CirrusSearch settings for this wiki.

Przykład:
Get a dump of CirrusSearch settings for this wiki.
api.php?action=cirrus-settings-dump [open in sandbox]

action=clearhasmsg

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Clears the hasmsg flag for the current user.

Przykład:
Clear the hasmsg flag for the current user.
api.php?action=clearhasmsg [open in sandbox]

action=clientlogin (login)

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Log in to the wiki using the interactive flow.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have an linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartość: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
logintoken

Token "login" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Przykłady:
Start the process of logging in to the wiki as user Example with password ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [open in sandbox]
Continue logging in after a UI response for two-factor auth, supplying an OATHToken of 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [open in sandbox]

action=compare

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get the difference between 2 pages.

A revision number, a page title, or a page ID for both "from" and "to" must be passed.

Parametry:
fromtitle

Pierwszy tytuł do porównania.

fromid

ID pierwszej strony do porównania.

Type: integer
fromrev

Pierwsza wersja do porównania.

Type: integer
totitle

Drugi tytuł do porównania.

toid

Numer drugiej strony do porównania.

Type: integer
torev

Druga wersja do porównania.

Type: integer
Przykład:
Create a diff between revision 1 and 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]

action=createaccount (create)

 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Utwórz nowe konto.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have an linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
createmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartość: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createtoken

Token "createaccount" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=delete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Usuń stronę.

Parametry:
title

Title of the page to delete. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to delete. Cannot be used together with title.

Type: integer
reason

Powód usuwania. Jeśli pozostaiwsz to pole puste, zostanie on wygenerowany automatycznie.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą |):
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do obecnej listy obserwowanych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z obecnej listy obserwowanych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=edit

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Twórz i edytuj strony.

Parametry:
title

Title of the page to edit. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to edit. Cannot be used together with title.

Type: integer
section

Numer sekcji. 0 dla górnej sekcji, new dla nowej sekcji.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

summary

Edit summary. Also section title when section=new and sectiontitle is not set.

tags

Zmień tagi do przypisania do tej edycji.

Wartości (oddziel za pomocą |):
minor

Drobna zmiana.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
notminor

Nie drobna zmiana.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
bot

Oznacz tę edycję jako edycję bota.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
basetimestamp

Timestamp of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
starttimestamp

Timestamp when the editing process began, used to detect edit conflicts. An appropriate value may be obtained using curtimestamp when beginning the edit process (e.g. when loading the page content to edit).

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
recreate

Override any errors about the page having been deleted in the meantime.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createonly

Nie edytuj strony, jesli już istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
nocreate

Zwróć błąd, jeśli strona nie istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do aktualnej listy obserwacji użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z aktualnej listy obserwacji użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
md5

The MD5 hash of the text parameter, or the prependtext and appendtext parameters concatenated. If set, the edit won't be done unless the hash is correct.

prependtext

Add this text to the beginning of the page. Overrides text.

appendtext

Add this text to the end of the page. Overrides text.

Use section=new to append a new section, rather than this parameter.

undo

Undo this revision. Overrides text, prependtext and appendtext.

Type: integer
undoafter

Undo all revisions from undo to this one. If not set, just undo one revision.

Type: integer
redirect

Automatycznie rozwiązuj przekierowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the new content.

Jedna z następujących wartość: wikitext, javascript, json, css, text
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

The token should always be sent as the last parameter, or at least after the text parameter.

Ten parametr jest wymagany.

action=emailuser

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Wyślij e‐mail do użytkownika.

Parametry:
target

Użytkownik, do którego wysyłany jest e-mail.

Ten parametr jest wymagany.
subject

Nagłówek tematu.

text

Treść emaila.

Ten parametr jest wymagany.
ccme

Wyślij kopię wiadomości do mnie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykład:
Wyślij e-mail do użytkownika WikiSysop z tekstem Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]

action=expandtemplates

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Rozwiń wszystkie szablony w wikitexcie.

Parametry:
title

Tytuł strony.

Domyślnie: API
text

Wikitext do przekonwertowania.

Ten parametr jest wymagany.
revid

Revision ID, for {{REVISIONID}} and similar variables.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get.

Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.

wikitext
Rozszerzony wikitext.
categories
Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
properties
Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
volatile
Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
ttl
The maximum time after which caches of the result should be invalidated.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Wartości (oddziel za pomocą |): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
includecomments

Whether to include HTML comments in the output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
generatexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree (replaced by prop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Expand the wikitext {{Project:Sandbox}}.
api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}} [open in sandbox]

action=feedcontributions

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns a user contributions feed.

Parametry:
feedformat

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartość: rss, atom
Domyślnie: rss
user

What users to get the contributions for.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: nazwa użytkownika
namespace

Which namespace to filter the contributions by.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
year

Od roku (i wcześniej).

Type: integer
month

Od miesiąca (i wcześniej).

Type: integer
tagfilter

Filter contributions that have these tags.

Wartości (oddziel za pomocą |):
Domyślnie: (puste)
deletedonly

Pokazuj tylko usunięty wkład.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
toponly

Pokazuj tylko edycje będące ostatnią zmianą strony.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
newonly

Pokazuj tylko edycje tworzące stronę.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
showsizediff

Pokaż różnicę rozmiaru między wersjami.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Return contributions for user Example.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [open in sandbox]

action=feedrecentchanges

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns a recent changes feed.

Parametry:
feedformat

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartość: rss, atom
Domyślnie: rss
namespace

Przestrzeń nazw, do której ograniczone są wyniki.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
invert

Wszystkie przestrzenie nazw oprócz wybranej.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
associated

Include associated (talk or main) namespace.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
days

Dni, do których ograniczone są wyniki.

Wartość musi być nie mniejsza niż 1.
Type: integer
Domyślnie: 7
limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Wartość musi być pomiędzy 1 a 50.
Type: integer
Domyślnie: 50
from

Pokaż zmiany od tamtej chwili.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
hideminor

Ukryj drobne zmiany.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidebots

Ukryj zmiany zrobione przez boty.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hideanons

Ukryj zmiany zrobione przez anonimowych użytkowników.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hideliu

Ukryj zmiany zrobione przez zarejestrowanych użytkowników.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidepatrolled

Ukryj sprawdzone zmiany.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidemyself

Ukryj zmiany zrobione przez obecnego użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
hidecategorization

Hide category membership changes.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
tagfilter

Filtruj po znacznikach.

target

Show only changes on pages linked from this page.

showlinkedto

Show changes on pages linked to the selected page instead.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
categories

Show only changes on pages in all of these categories.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
categories_any

Show only changes on pages in any of the categories instead.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

action=feedwatchlist

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns a watchlist feed.

Parametry:
feedformat

The format of the feed.

Jedna z następujących wartość: rss, atom
Domyślnie: rss
hours

List pages modified within this many hours from now.

Wartość musi być pomiędzy 1 a 72.
Type: integer
Domyślnie: 24
linktosections

Link directly to changed sections if possible.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą |): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
Przykłady:
Show the watchlist feed.
api.php?action=feedwatchlist [open in sandbox]
Show all changes to watched pages in the past 6 hours.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [open in sandbox]

action=filerevert

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Przywróć plik do starej wersji.

Parametry:
filename

Docelowa nazwa pliku bez prefiksu Plik:

Ten parametr jest wymagany.
comment

Prześlij komentarz.

Domyślnie: (puste)
archivename

Archive name of the revision to revert to.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=geocode

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Maps
 • Licencja: GPL-2.0+

API module for geocoding.

Parametry:
locations

The locations to geocode

Ten parametr jest wymagany.
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
service

The geocoding service to use

Jedna z następujących wartość: google, geocoderus, nominatim
props
(bez opisu)
Wartości (oddziel za pomocą |): lat, lon, alt
Domyślnie: lat|lon

action=help

Wyświetl pomoc dla określonych modułów.

Parametry:
modules

Moduły do wyświetlenia pomocy dla (wartości action i format parametry, lub main). Może określić podmoduły z +.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: main
submodules

Include help for submodules of the named module.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
recursivesubmodules

Zawiera pomoc dla podmodułów rekursywnie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wrap

Wrap the output in a standard API response structure.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
toc

Dołącz spis treści do wyjściowego HTML.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Pomoc dla modułu głównego
api.php?action=help [open in sandbox]
Pomoc dla action=query i wszystkich jej podmodułów.
api.php?action=help&modules=query&submodules=1 [open in sandbox]
Cała pomoc na jednej stronie.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in sandbox]
Pomoc dla modułu pomocy
api.php?action=help&modules=help [open in sandbox]
Pomoc dla dwóch podmodułów zapytań.
api.php?action=help&modules=query+info|query+categorymembers [open in sandbox]

action=imagerotate

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Obróć jeden lub wiecej obrazków.

Parametry:
rotation

Stopni w prawo, aby obrócić zdjęcie.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: 90, 180, 270
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z następujących wartość: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=import

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Import a page from another wiki, or from an XML file.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending a file for the xml parameter.

Parametry:
summary

Podsumowanie importu rekordów dziennika.

xml

Przesłany plik XML.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikisource

Dla importów mediawiki: źródłowa wiki.

Jedna z następujących wartość:
interwikipage

Dla importów interwiki: strona do importu.

fullhistory

Dla importów interwiki: importuj całą historię, a nie tylko obecną wersję.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
templates

Dla importów mediawiki: importuj też wszystkie użyte szablony.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
namespace

Importuj do tej przestrzeni nazw. Nie może być użyte razem z rootpage.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rootpage

Importuj jako podstronę tej strony. Nie może być użyte razem z namespace.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=linkaccount (link)

 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Link an account from a third-party provider to the current user.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have an linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parametry:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartość: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
linktoken

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=login (lg)

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Log in and get authentication cookies.

This action should only be used in combination with Special:BotPasswords; use for main-account login is deprecated and may fail without warning. To safely log in to the main account, use action=clientlogin.

Parametry:
lgname

Nazwa użytkownika.

lgpassword

Hasło.

lgdomain

Domena (opcjonalnie).

lgtoken

Token "login" zdobyty z action=query&meta=tokens

action=logout

 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Wyloguj i wyczyść dane sesji.

Parametr:
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykład:
Wyloguj obecnego użytkownika.
api.php?action=logout&token=123ABC [open in sandbox]

action=managetags

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Perform management tasks relating to change tags.

Parametry:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: create, delete, activate, deactivate
tag

Tag to create, delete, activate or deactivate. For tag creation, the tag must not exist. For tag deletion, the tag must exist. For tag activation, the tag must exist and not be in use by an extension. For tag deactivation, the tag must be currently active and manually defined.

Ten parametr jest wymagany.
reason

Opcjonalny powód utworzenia, usunięcia, włączenia lub wyłączenia znacznika.

ignorewarnings

Czy zignorować ostrzeżenia, które pojawiają się w trakcie operacji.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=mergehistory

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Łączenie historii edycji.

Parametry:
from

Title of the page from which history will be merged. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page from which history will be merged. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.

toid

Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.

Type: integer
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
reason

Reason for the history merge.

Domyślnie: (puste)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=move

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Przenieś stronę.

Parametry:
from

Title of the page to rename. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page to rename. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Title to rename the page to.

Ten parametr jest wymagany.
reason

Powód zmiany nazwy.

Domyślnie: (puste)
movetalk

Zmień nazwę strony dyskusji, jeśli istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
movesubpages

Zmień nazwy podstron, jeśli możliwe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
noredirect

Nie twórz przekierowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

Add the page and the redirect to the current user's watchlist.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
unwatch
Przestarzałe.

Remove the page and the redirect from the current user's watchlist.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
ignorewarnings

Ignoruj wszystkie ostrzeżenia.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=opensearch

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Search the wiki using the OpenSearch protocol.

Parametry:
search

Wyszukaj tekst.

limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 100 (100 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
namespace

Przestrzenie nazw do przeszukania.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
suggest

Do nothing if $wgEnableOpenSearchSuggest is false.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Jedna z następujących wartość: return, resolve
format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartość: json, jsonfm, xml, xmlfm
Domyślnie: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Znajdź strony zaczynające się od Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]

action=options

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Change preferences of the current user.

Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.

Parametry:
reset

Resetuj preferencje do domyślnych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
resetkinds

List of types of options to reset when the reset option is set.

Wartości (oddziel za pomocą |): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Domyślnie: all
change

List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). Value cannot contain pipe characters. If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
optionname

Nazwa opcji, która powinna być ustawiona na wartość optionvalue.

optionvalue

Wartość opcji, określona w optionname, może zawierać znaki pionowej kreski.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=paraminfo

Zdobądź informacje o modułach API.

Parametry:
modules

List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
helpformat

Format tekstów pomocnicznych.

Jedna z następujących wartość: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: none
querymodules
Przestarzałe.

List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.

Wartości (oddziel za pomocą |): abusefilters, abuselog, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
mainmodule
Przestarzałe.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Przestarzałe.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Przestarzałe.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Wartości (oddziel za pomocą |): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Parses content and returns parser output.

See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.

There are several ways to specify the text to parse:

 1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
 2. Specify content explicitly, using text, title, and contentmodel.
 3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
Parametry:
title

Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.

text

Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.

summary

Powód do analizy.

page

Parse the content of this page. Cannot be used together with text and title.

pageid

Parse the content of this page. Overrides page.

Type: integer
redirects

If page or pageid is set to a redirect, resolve it.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
oldid

Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get:

text
Gives the parsed text of the wikitext.
langlinks
Gives the language links in the parsed wikitext.
categories
Gives the categories in the parsed wikitext.
categorieshtml
Gives the HTML version of the categories.
links
Gives the internal links in the parsed wikitext.
templates
Gives the templates in the parsed wikitext.
images
Gives the images in the parsed wikitext.
externallinks
Gives the external links in the parsed wikitext.
sections
Gives the sections in the parsed wikitext.
revid
Adds the revision ID of the parsed page.
displaytitle
Adds the title of the parsed wikitext.
headitems
Gives items to put in the <head> of the page.
headhtml
Gives parsed <head> of the page.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
indicators
Gives the HTML of page status indicators used on the page.
iwlinks
Gives interwiki links in the parsed wikitext.
wikitext
Zwróć oryginalny wikitext, który został przeanalizowany.
properties
Gives various properties defined in the parsed wikitext.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
Wartości (oddziel za pomocą |): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headitems, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree
Domyślnie: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
effectivelanglinks

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Przestarzałe.

Use disablelimitreport instead.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disabletidy

Do not run HTML cleanup (e.g. tidy) on the parser output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
generatexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
preview

Analizuj w trybie podglądu.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
disabletoc

Pomiń spis treści na wyjściu.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

Jedna z następujących wartość: wikitext, javascript, json, css, text

action=patrol

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Sprawdź stronę lub edycję.

Parametry:
rcid

ID ostatnich zmian do patrolowania.

Type: integer
revid

Numer edycji do sprawdzenia.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Wartości (oddziel za pomocą |):
token

Token "patrol" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=protect

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Zmień poziom zabezpieczenia strony.

Parametry:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Type: integer
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop).

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Ten parametr jest wymagany.
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: infinite
reason

Powód zabezpieczania/odbezpieczania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Wartości (oddziel za pomocą |):
cascade

Włącz ochronę kaskadową (chronione są wszystkie osadzone szablony i obrazki na tej stronie). Ignorowane, jeśli żaden z danych poziomów ochrony nie wspiera kaskadowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=purge

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Purge the cache for the given titles.

Requires a POST request if the user is not logged in.

Parametry:
forcelinkupdate

Uaktualnij tabele linków.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
forcerecursivelinkupdate

Update the links table, and update the links tables for any page that uses this page as a template.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z następujących wartość: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Purge the Main Page and the API page.
api.php?action=purge&titles=Main_Page|API [open in sandbox]
Przeczyść pierwsze 10 stron w przestrzeni głównej.
api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10 [open in sandbox]

action=query

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parametry:
prop

Which properties to get for the queried pages.

Wartości (oddziel za pomocą |): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Which lists to get.

Wartości (oddziel za pomocą |): abusefilters, abuselog, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, deletedrevs, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw
meta

Which metadata to get.

Wartości (oddziel za pomocą |): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with export.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
continue

When more results are available, use this to continue.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
titles

A list of titles to work on.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z następujących wartość: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

prop=categories (cl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List all categories the pages belong to.

Parametry:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Wartości (oddziel za pomocą |): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Which kind of categories to show.

Wartości (oddziel za pomocą |): hidden, !hidden
cllimit

Liczba kategorii do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
cldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [open in sandbox]

prop=categoryinfo (ci)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns information about the given categories.

Parametr:
cicontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykład:
Get information about Category:Foo and Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [open in sandbox]

prop=contributors (pc)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.

Parametry:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą |): bot, sysop, bureaucrat
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą |): bot, sysop, bureaucrat
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, usermerge, replacetext, nuke, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, editalluserpages, interwiki, geocode
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, usermerge, replacetext, nuke, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, editalluserpages, interwiki, geocode
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pclimit

How many contributors to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
pccontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykład:
Show contributors to the page Main Page.
api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [open in sandbox]

prop=deletedrevisions (drv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametry:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
drvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
drvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvgeneratexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content; replaced by drvprop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvparse

Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvcontentformat

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
drvtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym tagiem.

drvuser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drvexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drvcontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the information for deleted revision 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [open in sandbox]

prop=duplicatefiles (df)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List all files that are duplicates of the given files based on hash values.

Parametry:
dflimit

How many duplicate files to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
dfcontinue

When more results are available, use this to continue.

dfdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parametry:
ellimit

Liczba linków do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
eloffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Jedna z następujących wartość: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp, xmpp, appstream
Domyślnie: (puste)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get a list of external links on Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]

prop=fileusage (fu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that use the given files.

Parametry:
fuprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Wartości (oddziel za pomocą |): pageid, title, redirect
Domyślnie: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą |): redirect, !redirect
fulimit

Ilość do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
fucontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=imageinfo (ii)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns file information and upload history.

Parametry:
iiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dodaj sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku.
mime
Dodaje typ MIME pliku.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
Wartości (oddziel za pomocą |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning
Domyślnie: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Domyślnie: -1
iiurlheight

Podobne do iiurlwidth.

Type: integer
Domyślnie: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Domyślnie: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Domyślnie: pl
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Domyślnie: (puste)
iicontinue

When more results are available, use this to continue.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

prop=images (im)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns all files contained on the given pages.

Parametry:
imlimit

Liczba plików do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
imcontinue

When more results are available, use this to continue.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
imdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending

prop=info (in)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Pokaż podstawowe informacje o stronie.

Parametry:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
Liczba obserwujących, jeśli jest to dozwolone.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Czy użytkownik może przeczytać tę stronę.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
Wartości (oddziel za pomocą |): protection, talkid, watched, watchers, visitingwatchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
intoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą |): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
incontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [open in sandbox]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns all interwiki links from the given pages.

Parametry:
iwprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Dodaje pełny adres URL.
Wartości (oddziel za pomocą |): url
iwprefix

Only return interwiki links with this prefix.

iwtitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.

iwdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
iwlimit

How many interwiki links to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iwcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwurl
Przestarzałe.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns all interlanguage links from the given pages.

Parametry:
llprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Wartości (oddziel za pomocą |): url, langname, autonym
lllang

Only return language links with this language code.

lltitle

Link to search for. Must be used with lllang.

lldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
llinlanguagecode

Language code for localised language names.

Domyślnie: pl
lllimit

How many langlinks to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
llcontinue

When more results are available, use this to continue.

llurl
Przestarzałe.

Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get interlanguage links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [open in sandbox]
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns all links from the given pages.

Parametry:
plnamespace

Show links in these namespaces only.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
pllimit

Liczba linków do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
plcontinue

When more results are available, use this to continue.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get links from the page Main Page in the Użytkownik and Szablon namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=linkshere (lh)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given pages.

Parametry:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Wartości (oddziel za pomocą |): pageid, title, redirect
Domyślnie: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą |): redirect, !redirect
lhlimit

Liczba do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
lhcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=pageprops (pp)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get various page properties defined in the page content.

Parametry:
ppcontinue

When more results are available, use this to continue.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Przykład:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [open in sandbox]

prop=redirects (rd)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns all redirects to the given pages.

Parametry:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Nazwa każdego przekierowania.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Wartości (oddziel za pomocą |): pageid, title, fragment
Domyślnie: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Wartości (oddziel za pomocą |): fragment, !fragment
rdlimit

Ile przekierowań zwrócić.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
rdcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=revisions (rv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get revision information.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parametry:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
rvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

May only be used with a single page (mode #2).
Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
rvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rvgeneratexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content; replaced by rvprop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rvparse

Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rvcontentformat

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
rvstartid

From which revision ID to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvendid

Stop revision enumeration on this revision ID.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: nazwa użytkownika
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Typ: nazwa użytkownika
rvtag

Only list revisions tagged with this tag.

rvtoken
Przestarzałe.

Which tokens to obtain for each revision.

Wartości (oddziel za pomocą |): rollback
rvcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=stashimageinfo (sii)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns file information for stashed files.

Parametry:
siifilekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
siisessionkey
Przestarzałe.

Alias for siifilekey, for backward compatibility.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
siiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dodaj sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku.
mime
Dodaje typ MIME pliku.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
Wartości (oddziel za pomocą |): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
Domyślnie: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Domyślnie: -1
siiurlheight

Podobne do siiurlwidth.

Type: integer
Domyślnie: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Domyślnie: (puste)

prop=templates (tl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Returns all pages transcluded on the given pages.

Parametry:
tlnamespace

Show templates in this namespaces only.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
tllimit

Ile szablonów zwrócić?

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
tlcontinue

When more results are available, use this to continue.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
tldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get pages in the Użytkownik and Szablon namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=transcludedin (ti)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that transclude the given pages.

Parametry:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Wartości (oddziel za pomocą |): pageid, title, redirect
Domyślnie: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą |): redirect, !redirect
tilimit

Ile zwrócić.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ticontinue

When more results are available, use this to continue.

list=abusefilters (abf)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0+

Pokaż szczegóły filtrów nadużyć.

Parametry:
abfstartid

The filter ID to start enumerating from.

Type: integer
abfendid

The filter ID to stop enumerating at.

Type: integer
abfdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: abfstart has to be before abfend.
older
List newest first (default). Note: abfstart has to be later than abfend.
Jedna z następujących wartość: older, newer
Domyślnie: newer
abfshow

Show only filters which meet these criteria.

Wartości (oddziel za pomocą |): enabled, !enabled, deleted, !deleted, private, !private
abflimit

The maximum number of filters to list.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
abfprop

Which properties to get.

Wartości (oddziel za pomocą |): id, description, pattern, actions, hits, comments, lasteditor, lastedittime, status, private
Domyślnie: id|description|actions|status

list=abuselog (afl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: Abuse Filter
 • Licencja: GPL-2.0+

Pokaż zdarzenia wyłapane przez jeden z filtrów nadużyć.

Parametry:
aflstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aflend

The timestamp to stop enumerating at.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
afldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: aflstart has to be before aflend.
older
List newest first (default). Note: aflstart has to be later than aflend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
afluser

Show only entries done by a given user or IP address.

afltitle

Show only entries occurring on a given page.

aflfilter

Show only entries that were caught by a given filter ID.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
afllimit

The maximum amount of entries to list.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
aflprop

Jakie właściwości uzyskać.

Wartości (oddziel za pomocą |): ids, filter, user, ip, title, action, details, result, timestamp, hidden, revid
Domyślnie: ids|user|title|action|result|timestamp|hidden|revid

list=allcategories (ac)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Emuluj wszystkie kategorie.

Parametry:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Search for all category titles that begin with this value.

acdir

Kierunek sortowania.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
acmin

Only return categories with at least this many members.

Type: integer
acmax

Only return categories with at most this many members.

Type: integer
aclimit

Liczba kategorii do zwórcenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
acprop

Which properties to get:

size
Adds number of pages in the category.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Wartości (oddziel za pomocą |): size, hidden
Domyślnie: (puste)
Przykłady:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [open in sandbox]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [open in sandbox]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List all deleted revisions by a user or in a namespace.

Parametry:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
adrlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
adrexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrgeneratexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content; replaced by adrprop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrparse

Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrcontentformat

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
adruser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
adrnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
adrfrom

Zacznij nasłuchiwanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrto

Skończ nasłuchiwanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Nie może być używane z adruser.
adrexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Nie może być używane z adruser.
Typ: nazwa użytkownika
adrtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
List the last 50 deleted contributions by user Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrlimit=50 [open in sandbox]

list=allfileusages (af)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List all file usages, including non-existing.

Parametry:
afcontinue

When more results are available, use this to continue.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Search for all file titles that begin with this value.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
afprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Adds the title of the file.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title
Domyślnie: title
aflimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
afdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List file titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allfileusages&affrom=B&afprop=ids|title [open in sandbox]
Lista unikatowych tytułów plików.
api.php?action=query&list=allfileusages&afunique=&affrom=B [open in sandbox]
Gets all file titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allfileusages&gafunique=&gaffrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the files.
api.php?action=query&generator=allfileusages&gaffrom=B [open in sandbox]

list=allimages (ai)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate all images sequentially.

Parametry:
aisort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartość: name, timestamp
Domyślnie: name
aidir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending, newer, older
Domyślnie: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

When more results are available, use this to continue.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dodaj sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku.
mime
Dodaje typ MIME pliku.
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
Wartości (oddziel za pomocą |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
Domyślnie: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Limit to images with at least this many bytes.

Type: integer
aimaxsize

Limit to images with at most this many bytes.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Typ: nazwa użytkownika
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

Jedna z następujących wartość: all, bots, nobots
Domyślnie: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ailimit

How many images in total to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parametry:
alcontinue

When more results are available, use this to continue.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Search for all linked titles that begin with this value.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
alprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Adds the title of the link.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title
Domyślnie: title
alnamespace

Przestrzeń nazw do emulacji.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
allimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
aldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [open in sandbox]
Lista unikatowych tytułów plików.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [open in sandbox]
Gets all linked titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the links.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [open in sandbox]

list=allpages (ap)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametry:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

When more results are available, use this to continue.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
apfilterredir

Which pages to list.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
apminsize

Limit to pages with at least this many bytes.

Type: integer
apmaxsize

Limit to pages with at most this many bytes.

Type: integer
apprtype

Ogranicz tylko do zabezpieczonych stron.

Wartości (oddziel za pomocą |): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Wartości (oddziel za pomocą |): Can be empty, or autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Jedna z następujących wartość: cascading, noncascading, all
Domyślnie: all
aplimit

Liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
apdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Jedna z następujących wartość: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Domyślnie: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Jedna z następujących wartość: indefinite, definite, all
Domyślnie: all

list=allredirects (ar)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.

Parametry:
arcontinue

When more results are available, use this to continue.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Adds the title of the redirect.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, fragment, interwiki
Domyślnie: title
arnamespace

Przestrzeń nazw do emulacji.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
arlimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ardir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [open in sandbox]
List unique target pages.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [open in sandbox]
Gets all target pages, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the redirects.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [open in sandbox]

list=allrevisions (arv)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Wyświetl wszystkie wersje.

Parametry:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
arvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
arvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvgeneratexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content; replaced by arvprop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvparse

Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvcontentformat

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
arvuser

Wyświetl wersje tylko tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
arvnamespace

Wyświetl tylko strony w przestrzeni głównej.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
arvexcludeuser

Nie wyświetlaj wersji tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
arvcontinue

When more results are available, use this to continue.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
List the last 50 contributions by user Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [open in sandbox]
Wyświetl pierwsze 50 wersji w przestrzeni głównej.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [open in sandbox]

list=alltransclusions (at)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parametry:
atcontinue

When more results are available, use this to continue.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
atprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Adds the title of the transclusion.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title
Domyślnie: title
atnamespace

Przestrzeń nazw do emulacji.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 10
atlimit

How many total items to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
atdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [open in sandbox]
List unique transcluded titles.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [open in sandbox]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [open in sandbox]

list=allusers (au)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate all registered users.

Parametry:
aufrom

The user name to start enumerating from.

auto

The user name to stop enumerating at.

auprefix

Search for all users that begin with this value.

audir

Direction to sort in.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
augroup

Only include users in the given groups.

Wartości (oddziel za pomocą |): bot, sysop, bureaucrat
auexcludegroup

Exclude users in the given groups.

Wartości (oddziel za pomocą |): bot, sysop, bureaucrat
aurights

Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Wartości (oddziel za pomocą |): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercssjs, editusercss, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, passwordreset, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, usermerge, replacetext, nuke, abusefilter-modify, abusefilter-log-detail, abusefilter-view, abusefilter-log, abusefilter-private, abusefilter-modify-restricted, abusefilter-revert, abusefilter-view-private, abusefilter-log-private, abusefilter-hidden-log, abusefilter-hide-log, abusefilter-modify-global, editalluserpages, interwiki, geocode
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
auprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Adds the information about a current block on the user.
groups
Lists groups that the user is in. This uses more server resources and may return fewer results than the limit.
implicitgroups
Lists all the groups the user is automatically in.
rights
Lists rights that the user has.
editcount
Adds the edit count of the user.
registration
Adds the timestamp of when the user registered if available (may be blank).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Wartości (oddziel za pomocą |): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, centralids
aulimit

How many total user names to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
auwitheditsonly

Tylko użytkownicy, którzy edytowali.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
auactiveusers

Only list users active in the last 30 days.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
auattachedwiki

With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given page.

Parametry:
bltitle

Title to search. Cannot be used together with blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Type: integer
blcontinue

When more results are available, use this to continue.

blnamespace

Przestrzeń nazw do emulacji.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
bldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

list=blocks (bk)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List all blocked users and IP addresses.

Parametry:
bkstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
bkend

The timestamp to stop enumerating at.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
bkids

Lista zablokowanych ID do wylistowania (opcjonalne).

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
bkusers

Lista użytkowników do wyszukania (opcjonalne).

Typ: lista nazw uzytkowników
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

Maksymalna liczba blokad do wylistowania.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
bkprop

Which properties to get:

id
Adds the ID of the block.
user
Adds the username of the blocked user.
userid
Adds the user ID of the blocked user.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Adds the timestamp of when the block was given.
expiry
Adds the timestamp of when the block expires.
reason
Adds the reason given for the block.
range
Adds the range of IP addresses affected by the block.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
Wartości (oddziel za pomocą |): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
Domyślnie: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Wartości (oddziel za pomocą |): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
bkcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=categorymembers (cm)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Wszystkie strony w danej kategorii.

Parametry:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Kategoria: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Type: integer
cmprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Domyślnie: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Wartości (oddziel za pomocą |): page, subcat, file
Domyślnie: page|subcat|file
cmcontinue

When more results are available, use this to continue.

cmlimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
cmsort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartość: sortkey, timestamp
Domyślnie: sortkey
cmdir

In which direction to sort.

Jedna z następujących wartość: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Domyślnie: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Przestarzałe.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Przestarzałe.

Use cmendhexsortkey instead.

list=deletedrevs (dr)

 • Ten moduł jest przestarzały.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List deleted revisions.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametry:
drstart

The timestamp to start enumerating from.

Tryby: 1, 2
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drend

The timestamp to stop enumerating at.

Tryby: 1, 2
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Tryby: 1, 3
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
drfrom

Start listing at this title.

Tryb: 3
drto

Stop listing at this title.

Tryb: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Tryb: 3
drunique

Liatuj tylko jedną edycję dla każdej strony.

Tryb: 3
Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Tryb: 3
Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
drtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym tagiem.

druser

Listuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drexcludeuser

Nie listuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Wartości (oddziel za pomocą |): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
Domyślnie: user|comment
drlimit

Maksymalna liczba zmian do wylistowania.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
drcontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted pages in the Dyskusja namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [open in sandbox]

list=embeddedin (ei)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that embed (transclude) the given title.

Parametry:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Type: integer
eicontinue

When more results are available, use this to continue.

einamespace

The namespace to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
eidir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
eifilterredir

Jaki filtrować przekierowania.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
eilimit

How many total pages to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10

list=exturlusage (eu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate pages that contain a given URL.

Parametry:
euprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the ID of page.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
url
Adds the URL used in the page.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, url
Domyślnie: ids|title|url
euoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

Jedna z następujących wartość: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp, xmpp, appstream
Domyślnie: (puste)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
eulimit

Liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

list=filearchive (fa)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate all deleted files sequentially.

Parametry:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds user who uploaded the image version.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
description
Adds description of the image version.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Adds MIME of the image.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Wartości (oddziel za pomocą |): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
Domyślnie: timestamp
falimit

How many images to return in total.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
facontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykład:
Pokaż listę wszystkich usuniętych plików.
api.php?action=query&list=filearchive [open in sandbox]

list=imageusage (iu)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that use the given image title.

Parametry:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Type: integer
iucontinue

When more results are available, use this to continue.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
iudir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametry:
iwblprefix

Prefix interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwbllimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Adds the prefix of the interwiki.
iwtitle
Adds the title of the interwiki.
Wartości (oddziel za pomocą |): iwprefix, iwtitle
Domyślnie: (puste)
iwbldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given language link.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parametry:
lbllang

Language for the language link.

lbltitle

Language link to search for. Must be used with lbllang.

lblcontinue

When more results are available, use this to continue.

lbllimit

How many total pages to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
lblprop

Which properties to get:

lllang
Adds the language code of the language link.
lltitle
Adds the title of the language link.
Wartości (oddziel za pomocą |): lllang, lltitle
Domyślnie: (puste)
lbldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending

list=logevents (le)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Pobierz eventy z logu.

Parametry:
leprop

Which properties to get:

ids
Adds the ID of the log event.
title
Adds the title of the page for the log event.
type
Adds the type of log event.
user
Adds the user responsible for the log event.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Adds the timestamp for the log event.
comment
Adds the comment of the log event.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the log event.
details
Lists additional details about the log event.
tags
Lists tags for the log event.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
Domyślnie: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Filter log entries to only this type.

Jedna z następujących wartość: Can be empty, or usermerge, abusefilter, block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, newusers, interwiki
leaction

Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).

Jedna z następujących wartość: usermerge/mergeuser, usermerge/deleteuser, suppress/hide-afl, suppress/unhide-afl, abusefilter/modify, abusefilter/hit, block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, delete/delete, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, patrol/patrol, patrol/autopatrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload, newusers/newusers, newusers/create, newusers/create2, newusers/byemail, newusers/autocreate, interwiki/*
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
leend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ledir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
leuser

Filter entries to those made by the given user.

Typ: nazwa użytkownika
letitle

Filter entries to those related to a page.

lenamespace

Filter entries to those in the given namespace.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
leprefix

Filter entries that start with this prefix.

letag

Only list event entries tagged with this tag.

lelimit

How many total event entries to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
lecontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykład:
Lista ostatnich zarejestrowanych zdarzeń.
api.php?action=query&list=logevents [open in sandbox]

list=mystashedfiles (msf)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametry:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Fetch the file's MIME type and media type.
Wartości (oddziel za pomocą |): size, type
Domyślnie: (puste)
msflimit

How many files to get.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
msfcontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykład:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [open in sandbox]

list=pagepropnames (ppn)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List all page property names in use on the wiki.

Parametry:
ppncontinue

When more results are available, use this to continue.

ppnlimit

The maximum number of names to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
Przykład:
Get first 10 property names.
api.php?action=query&list=pagepropnames [open in sandbox]

list=pageswithprop (pwp)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

List all pages using a given page property.

Parametry:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

Ten parametr jest wymagany.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page property.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, value
Domyślnie: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
pwpdir

In which direction to sort.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List the first 10 pages using {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [open in sandbox]
Pobierz dodatkowe informacje o pierwszych 10 stronach wykorzystując __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [open in sandbox]

list=prefixsearch (ps)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Perform a prefix search for page titles.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametry:
pssearch

Wyszukaj tekst.

Ten parametr jest wymagany.
psnamespace

Przestrzenie nazw do przeszukania.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
pslimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 100 (200 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
psoffset

Liczba wyników do pominięcia.

Type: integer
Domyślnie: 0
Przykład:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [open in sandbox]

list=protectedtitles (pt)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Lista wszystkich tytułów zabezpieczonych przed tworzeniem.

Parametry:
ptnamespace

Listuj tylko strony z tych przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
ptlevel

Only list titles with these protection levels.

Wartości (oddziel za pomocą |): autoconfirmed, sysop
ptlimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ptdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ptprop

Which properties to get:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Adds the protection level.
Wartości (oddziel za pomocą |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
Domyślnie: timestamp|level
ptcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=querypage (qp)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get a list provided by a QueryPage-based special page.

Parametry:
qppage

The name of the special page. Note, this is case sensitive.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Domyślnie: 0
qplimit

Number of results to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10

list=random (rn)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get a set of random pages.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parametry:
rnnamespace

Return pages in these namespaces only.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rnfilterredir

How to filter for redirects.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: nonredirects
rnredirect
Przestarzałe.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rnlimit

Limit how many random pages will be returned.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 1
rncontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
Return two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [open in sandbox]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [open in sandbox]

list=recentchanges (rc)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate recent changes.

Parametry:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rcuser

Listuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
rcexcludeuser

Nie listuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
rctag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym tagiem.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
userid
Adds the user ID responsible for the edit.
comment
Adds the comment for the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision.
Wartości (oddziel za pomocą |): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
Domyślnie: title|timestamp|ids
rctoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą |): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
rctype

Which types of changes to show.

Wartości (oddziel za pomocą |): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rccontinue

When more results are available, use this to continue.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

list=search (sr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.

Parametry:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

Ten parametr jest wymagany.
srnamespace

Search only within these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
srwhat

Which type of search to perform.

Jedna z następujących wartość: title, text, nearmatch
srinfo

Które metadane zwrócić.

Wartości (oddziel za pomocą |): totalhits, suggestion, rewrittenquery
Domyślnie: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Adds the size of the page in bytes.
wordcount
Adds the word count of the page.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Deprecated and ignored.
hasrelated
Deprecated and ignored.
Wartości (oddziel za pomocą |): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated
Domyślnie: size|wordcount|timestamp|snippet
sroffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Domyślnie: 0
srlimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
srinterwiki

Dołączaj wyniki wyszukiwań interwiki w wyszukiwarce, jeśli możliwe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into one its thinks gives better results, such as correcting spelling errors.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

list=tags (tg)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Lista zmian tagów.

Parametry:
tgcontinue

When more results are available, use this to continue.

tglimit

Maksymalna liczba tagów do wyświetlenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
tgprop

Which properties to get:

name
Adds name of tag.
displayname
Adds system message for the tag.
description
Adds description of the tag.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Whether the tag is still being applied.
Wartości (oddziel za pomocą |): name, displayname, description, hitcount, defined, source, active
Domyślnie: name

list=usercontribs (uc)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get all edits by a user.

Parametry:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ucend

The end timestamp to return to.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
uccontinue

When more results are available, use this to continue.

ucuser

The users to retrieve contributions for.

Typ: lista nazw uzytkowników
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Overrides ucuser.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Adds the comment of the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
Domyślnie: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Wartości (oddziel za pomocą |): minor, !minor, patrolled, !patrolled, top, !top, new, !new
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Przestarzałe.

Only list changes which are the latest revision.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [open in sandbox]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [open in sandbox]

list=users (us)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get information about a list of users.

Parametry:
usprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
groups
Lists all the groups each user belongs to.
implicitgroups
Lists all the groups a user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights each user has.
editcount
Adds the user's edit count.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Wartości (oddziel za pomocą |): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender, centralids, cancreate
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

A list of users to obtain information for.

Typ: lista nazw uzytkowników
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ustoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą |): userrights

list=watchlist (wl)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get recent changes to pages in the current user's watchlist.

Parametry:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
wluser

Only list changes by this user.

Typ: nazwa użytkownika
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
wllimit

How many total results to return per request.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Dodaje tytuł strony.
flags
Adds flags for the edit.
user
Dodaje użytkownika, który wykonał edycję.
userid
Adds user ID of whoever made the edit.
comment
Dodaje komentarz do edycji.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit.
timestamp
Dodaje znacznik czasu edycji.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Dodaje starą i nową długość strony.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo
Domyślnie: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą |): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [open in sandbox]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [open in sandbox]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [open in sandbox]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [open in sandbox]

list=watchlistraw (wr)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł może być użyty jako generator.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get all pages on the current user's watchlist.

Parametry:
wrcontinue

When more results are available, use this to continue.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
wrlimit

How many total results to return per request.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Wartości (oddziel za pomocą |): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Wartości (oddziel za pomocą |): changed, !changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wrstart has to be before wrend.
older
List newest first (default). Note: wrstart has to be later than wrend.
Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Przykłady:
List pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlistraw [open in sandbox]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [open in sandbox]

meta=allmessages (am)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Return messages from this site.

Parametry:
ammessages

Which messages to output. * (default) means all messages.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: *
amprop

Właściwości do odczytu.

Wartości (oddziel za pomocą |): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as a MediaWiki: page. This lists all MediaWiki: pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amargs

Arguments to be substituted into message.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
amfilter

Return only messages with names that contain this string.

amcustomised

Return only messages in this customisation state.

Jedna z następujących wartość: all, modified, unmodified
Domyślnie: all
amlang

Return messages in this language.

amfrom

Return messages starting at this message.

amto

Return messages ending at this message.

amtitle

Page name to use as context when parsing message (for amenableparser option).

amprefix

Zwróć wiadomości z tym prefixem.

meta=authmanagerinfo (ami)

Retrieve information about the current authentication status.

Parametry:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

Jedna z następujących wartość: login, login-continue, create, create-continue, link, link-continue, change, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

Jedna z następujących wartość: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: wikitext
Przykłady:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [open in sandbox]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [open in sandbox]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [open in sandbox]

meta=filerepoinfo (fri)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Return meta information about image repositories configured on the wiki.

Parametr:
friprop

Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):

apiurl
URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
rooturl
Root URL for image paths.
local
Whether that repository is the local one or not.
Wartości (oddziel za pomocą |): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, scriptExtension, favicon, canUpload
Domyślnie: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|scriptExtension|favicon|canUpload
Przykład:
Uzyskaj informacje na temat repozytoriów plików.
api.php?action=query&meta=filerepoinfo&friprop=apiurl|name|displayname [open in sandbox]

meta=siteinfo (si)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Return general information about the site.

Parametry:
siprop

Which information to get:

general
Overall system information.
namespaces
Lista zarejestrowanych przestrzeni nazw i ich nazwy kanoniczne.
namespacealiases
Lista zarejestrowanych aliasów przestrzeni nazw.
specialpagealiases
List of special page aliases.
magicwords
List of magic words and their aliases.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Wartości (oddziel za pomocą |): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
Domyślnie: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Jedna z następujących wartość: local, !local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
sinumberingroup

Lists the number of users in user groups.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.

meta=tokens

Gets tokens for data-modifying actions.

Parametr:
type

Types of token to request.

Wartości (oddziel za pomocą |): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Domyślnie: csrf
Przykłady:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [open in sandbox]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [open in sandbox]

meta=userinfo (ui)

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get information about the current user.

Parametry:
uiprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Lists all the groups the current user belongs to.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights the current user has.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
preferencestoken
Deprecated. Get a token to change current user's preferences.
editcount
Adds the current user's edit count.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
email
Adds the user's email address and email authentication date.
realname
Adds the user's real name.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Adds the user's registration date.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Wartości (oddziel za pomocą |): blockinfo, hasmsg, groups, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, preferencestoken, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount, centralids
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Przykłady:
Get information about the current user.
api.php?action=query&meta=userinfo [open in sandbox]
Get additional information about the current user.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [open in sandbox]

action=removeauthenticationdata

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Remove authentication data for the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykład:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=resetpassword

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Send a password reset email to a user.

Parametry:
user

User being reset.

Typ: nazwa użytkownika
email

Email address of the user being reset.

capture

Return the temporary passwords that were sent. Requires the passwordreset user right.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [open in sandbox]

action=revisiondelete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Delete and undelete revisions.

Parametry:
type

Type of revision deletion being performed.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
target

Page title for the revision deletion, if required for the type.

ids

Identifiers for the revisions to be deleted.

Ten parametr jest wymagany.
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
hide

What to hide for each revision.

Wartości (oddziel za pomocą |): content, comment, user
show

What to unhide for each revision.

Wartości (oddziel za pomocą |): content, comment, user
suppress

Whether to suppress data from administrators as well as others.

Jedna z następujących wartość: yes, no, nochange
Domyślnie: nochange
reason

Reason for the deletion or undeletion.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=rollback

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Undo the last edit to the page.

If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.

Parametry:
title

Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.

Type: integer
tags

Tags to apply to the rollback.

Wartości (oddziel za pomocą |):
user

Name of the user whose edits are to be rolled back.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: nazwa użytkownika
summary

Custom edit summary. If empty, default summary will be used.

Domyślnie: (puste)
markbot

Mark the reverted edits and the revert as bot edits.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "rollback" zdobyty z action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [open in sandbox]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Przykład:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [open in sandbox]

action=setnotificationtimestamp

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Wyślij do mnie e‐mail, gdy strona lub plik z mojej listy obserwowanych zostaną zmodyfikowane" preference is enabled.

Parametry:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Type: integer
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Type: integer
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z następujących wartość: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Reset the notification status for the entire watchlist.
api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for Main page.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [open in sandbox]
Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&timestamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for pages in the Użytkownik namespace.
api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [open in sandbox]

action=stashedit

 • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametry:
title

Tytuł edytowanej strony.

Ten parametr jest wymagany.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

Ten parametr jest wymagany.
contentmodel

Content model of the new content.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: wikitext, javascript, json, css, text
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
baserevid

Revision ID of the base revision.

Ten parametr jest wymagany.
Type: integer
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=tag

(main | tag)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parametry:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Wartości (oddziel za pomocą |):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [open in sandbox]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [open in sandbox]

action=tokens

 • Ten moduł jest przestarzały.
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Get tokens for data-modifying actions.

This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.

Parametr:
type

Types of token to request.

Wartości (oddziel za pomocą |): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Domyślnie: edit
Przykłady:
Retrieve an edit token (the default).
api.php?action=tokens [open in sandbox]
Retrieve an email token and a move token.
api.php?action=tokens&type=email|move [open in sandbox]

action=unblock

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Unblock a user.

Parametry:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user.

Type: integer
user

Username, IP address or IP address range to unblock. Cannot be used together with id.

reason

Powód odblokowania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Wartości (oddziel za pomocą |):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=undelete

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Restore revisions of a deleted page.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through list=deletedrevs, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parametry:
title

Title of the page to restore.

Ten parametr jest wymagany.
reason

Powód przywracania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą |):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Typ: lista znaczników czasu (dozwolone formaty)
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=unlinkaccount

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Remove a linked third-party account from the current user.

Parametry:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykład:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=upload

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Upload a file, or get the status of pending uploads.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parametry:
filename

Nazwa pliku docelowego.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Wartości (oddziel za pomocą |):
text

Initial page text for new files.

watch
Przestarzałe.

Watch the page.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
file

File contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

sessionkey
Przestarzałe.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
filesize

Filesize of entire upload.

Wartość musi być pomiędzy 0 a 104 857 600.
Type: integer
offset

Offset of chunk in bytes.

Wartość musi być nie mniejsza niż 0.
Type: integer
chunk

Chunk contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

action=userrights

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Change a user's group membership.

Parametry:
user

Nazwa użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
userid

User ID.

Type: integer
add

Add the user to these groups.

Wartości (oddziel za pomocą |): bot, sysop, bureaucrat
remove

Remove the user from these groups.

Wartości (oddziel za pomocą |): bot, sysop, bureaucrat
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
token

Token "userrights" zdobyty z action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]

action=watch

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Ten moduł wymaga praw zapisu.
 • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Add or remove pages from the current user's watchlist.

Parametry:
title
Przestarzałe.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

If set the page will be unwatched rather than watched.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z następujących wartość: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "watch" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.

format=json

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Dane wyjściowe w formacie JSON.

Parametry:
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartość: 1, 2, latest
Domyślnie: 1
Przykład:
Return the query result in the JSON format.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json [open in sandbox]

format=jsonfm

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartość: 1, 2, latest
Domyślnie: 1

format=none

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Output nothing.

Przykład:
Return the query result in the NONE format.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=none [open in sandbox]

format=php

(main | php)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Dane wyjściowe w serializowany formacie PHP.

Parametr:
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartość: 1, 2, latest
Domyślnie: 1

format=phpfm

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Dane wyjściowe w serializowanym formacie PHP (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartość: 1, 2, latest
Domyślnie: 1

format=rawfm

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).

Parametr:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

format=xml

(main | xml)
 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Dane wyjściowe w formacie XML.

Parametry:
xslt

Jeśli określony, dodaje podaną stronę jako arkusz styli XSL. Powinna to być strona wiki w przestrzeni nazw MediaWiki, której nazwa kończy się na .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

format=xmlfm

 • Ten moduł wymaga praw odczytu.
 • Źródło: MediaWiki
 • Licencja: GPL-2.0+

Dane wyjściowe w formacie XML (prawidłowo wyświetlane w HTML).

Parametry:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
xslt

Jeśli określony, dodaje podaną stronę jako arkusz styli XSL. Powinna to być strona wiki w przestrzeni nazw MediaWiki, której nazwa kończy się na .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)

Typy danych

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
 • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
 • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
 • MediaWiki format, 20010115145600
 • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
 • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
 • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
 • The string now

Twórcy

Deweloperzy API:

 • Roan Kattouw (główny programista wrzesień 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Yuri Astrakhan (twórca, główny programista wrzesień 2006–wrzesień 2007)
 • Brad Jorsch (główny programista 2013–obecnie)

Prosimy wysyłać komentarze, sugestie i pytania do mediawiki-api@lists.wikimedia.org lub zgłoś błąd na https://phabricator.wikimedia.org/.