Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=unblock

(main | unblock)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Unblock a user.

Parametry:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user.

Type: integer
user

Username, IP address or IP address range to unblock. Cannot be used together with id.

reason

Powód odblokowania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Wartości (oddziel za pomocą |):
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.