Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=tag

(main | tag)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parametry:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Wartości (oddziel za pomocą |):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
reason

Powód zmiany.

Domyślnie: (puste)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [open in sandbox]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [open in sandbox]