Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=stashedit

(main | stashedit)
  • Ten moduł jest wewnętrzny lub niestabilny. Jego działanie może się zmienić bez uprzedzenia.
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parametry:
title

Tytuł edytowanej strony.

Ten parametr jest wymagany.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

Ten parametr jest wymagany.
contentmodel

Content model of the new content.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: wikitext, javascript, json, css, text
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
baserevid

Revision ID of the base revision.

Ten parametr jest wymagany.
Type: integer
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.