Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=setnotificationtimestamp

(main | setnotificationtimestamp)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Wyślij do mnie e‐mail, gdy strona lub plik z mojej listy obserwowanych zostaną zmodyfikowane" preference is enabled.

Parametry:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Type: integer
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Type: integer
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

Jedna z następujących wartość: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz, zh.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Reset the notification status for the entire watchlist.
api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for Main page.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [open in sandbox]
Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&timestamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for pages in the Użytkownik namespace.
api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [open in sandbox]