Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=rollback

(main | rollback)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Undo the last edit to the page.

If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.

Parametry:
title

Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.

Type: integer
tags

Tags to apply to the rollback.

Wartości (oddziel za pomocą |):
user

Name of the user whose edits are to be rolled back.

Ten parametr jest wymagany.
Typ: nazwa użytkownika
summary

Custom edit summary. If empty, default summary will be used.

Domyślnie: (puste)
markbot

Mark the reverted edits and the revert as bot edits.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "rollback" zdobyty z action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

Ten parametr jest wymagany.
Przykłady:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [open in sandbox]