Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=watchlistraw (wr)

(main | query | watchlistraw)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Get all pages on the current user's watchlist.

Parametry:
wrcontinue

When more results are available, use this to continue.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
wrlimit

How many total results to return per request.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Wartości (oddziel za pomocą |): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Wartości (oddziel za pomocą |): changed, !changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wrstart has to be before wrend.
older
List newest first (default). Note: wrstart has to be later than wrend.
Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Przykłady:
List pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlistraw [open in sandbox]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [open in sandbox]