Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=watchlist (wl)

(main | query | watchlist)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Get recent changes to pages in the current user's watchlist.

Parametry:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
wluser

Only list changes by this user.

Typ: nazwa użytkownika
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
wllimit

How many total results to return per request.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Dodaje tytuł strony.
flags
Adds flags for the edit.
user
Dodaje użytkownika, który wykonał edycję.
userid
Adds user ID of whoever made the edit.
comment
Dodaje komentarz do edycji.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit.
timestamp
Dodaje znacznik czasu edycji.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Dodaje starą i nową długość strony.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo
Domyślnie: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą |): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [open in sandbox]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [open in sandbox]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [open in sandbox]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [open in sandbox]