Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=usercontribs (uc)

(main | query | usercontribs)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Get all edits by a user.

Parametry:
uclimit

The maximum number of contributions to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
ucend

The end timestamp to return to.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
uccontinue

When more results are available, use this to continue.

ucuser

The users to retrieve contributions for.

Typ: lista nazw uzytkowników
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Overrides ucuser.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
ucnamespace

Only list contributions in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Adds the comment of the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
Domyślnie: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Wartości (oddziel za pomocą |): minor, !minor, patrolled, !patrolled, top, !top, new, !new
uctag

Only list revisions tagged with this tag.

uctoponly
Przestarzałe.

Only list changes which are the latest revision.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [open in sandbox]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [open in sandbox]