Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

meta=siteinfo (si)

(main | query | siteinfo)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Return general information about the site.

Parametry:
siprop

Which information to get:

general
Overall system information.
namespaces
Lista zarejestrowanych przestrzeni nazw i ich nazwy kanoniczne.
namespacealiases
Lista zarejestrowanych aliasów przestrzeni nazw.
specialpagealiases
List of special page aliases.
magicwords
List of magic words and their aliases.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Wartości (oddziel za pomocą |): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
Domyślnie: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

Jedna z następujących wartość: local, !local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
sinumberingroup

Lists the number of users in user groups.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.