Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=search (sr)

(main | query | search)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe.

Parametry:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

Ten parametr jest wymagany.
srnamespace

Search only within these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
srwhat

Which type of search to perform.

Jedna z następujących wartość: title, text, nearmatch
srinfo

Które metadane zwrócić.

Wartości (oddziel za pomocą |): totalhits, suggestion, rewrittenquery
Domyślnie: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Adds the size of the page in bytes.
wordcount
Adds the word count of the page.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Deprecated and ignored.
hasrelated
Deprecated and ignored.
Wartości (oddziel za pomocą |): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated
Domyślnie: size|wordcount|timestamp|snippet
sroffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Domyślnie: 0
srlimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
srinterwiki

Dołączaj wyniki wyszukiwań interwiki w wyszukiwarce, jeśli możliwe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into one its thinks gives better results, such as correcting spelling errors.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)