Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=redirects (rd)

(main | query | redirects)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Returns all redirects to the given pages.

Parametry:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each redirect.
title
Nazwa każdego przekierowania.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Wartości (oddziel za pomocą |): pageid, title, fragment
Domyślnie: pageid|title
rdnamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Wartości (oddziel za pomocą |): fragment, !fragment
rdlimit

Ile przekierowań zwrócić.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
rdcontinue

When more results are available, use this to continue.