Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=recentchanges (rc)

(main | query | recentchanges)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate recent changes.

Parametry:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rcuser

Listuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
rcexcludeuser

Nie listuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
rctag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym tagiem.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
userid
Adds the user ID responsible for the edit.
comment
Adds the comment for the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision.
Wartości (oddziel za pomocą |): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
Domyślnie: title|timestamp|ids
rctoken
Przestarzałe.

Use action=query&meta=tokens instead.

Wartości (oddziel za pomocą |): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled
rclimit

How many total changes to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
rctype

Which types of changes to show.

Wartości (oddziel za pomocą |): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rccontinue

When more results are available, use this to continue.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)