Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=random (rn)

(main | query | random)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Get a set of random pages.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parametry:
rnnamespace

Return pages in these namespaces only.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rnfilterredir

How to filter for redirects.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: nonredirects
rnredirect
Przestarzałe.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
rnlimit

Limit how many random pages will be returned.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 1
rncontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
Return two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [open in sandbox]
Return page info about two random pages from the main namespace.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [open in sandbox]