Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=prefixsearch (ps)

(main | query | prefixsearch)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Perform a prefix search for page titles.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parametry:
pssearch

Wyszukaj tekst.

Ten parametr jest wymagany.
psnamespace

Przestrzenie nazw do przeszukania.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
pslimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 100 (200 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
psoffset

Liczba wyników do pominięcia.

Type: integer
Domyślnie: 0
Przykład:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [open in sandbox]