Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=pageswithprop (pwp)

(main | query | pageswithprop)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

List all pages using a given page property.

Parametry:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

Ten parametr jest wymagany.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page property.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, value
Domyślnie: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
pwpdir

In which direction to sort.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List the first 10 pages using {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [open in sandbox]
Pobierz dodatkowe informacje o pierwszych 10 stronach wykorzystując __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [open in sandbox]