Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=pageprops (pp)

(main | query | pageprops)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Get various page properties defined in the page content.

Parametry:
ppcontinue

When more results are available, use this to continue.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Przykład:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [open in sandbox]