Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=mystashedfiles (msf)

(main | query | mystashedfiles)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parametry:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Fetch the file's MIME type and media type.
Wartości (oddziel za pomocą |): size, type
Domyślnie: (puste)
msflimit

How many files to get.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
msfcontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykład:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [open in sandbox]