Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=linkshere (lh)

(main | query | linkshere)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given pages.

Parametry:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Nazwa każdej strony.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Wartości (oddziel za pomocą |): pageid, title, redirect
Domyślnie: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Wartości (oddziel za pomocą |): redirect, !redirect
lhlimit

Liczba do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
lhcontinue

When more results are available, use this to continue.