Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

(main | query | iwlinks)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Returns all interwiki links from the given pages.

Parametry:
iwprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Dodaje pełny adres URL.
Wartości (oddziel za pomocą |): url
iwprefix

Only return interwiki links with this prefix.

iwtitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.

iwdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
iwlimit

How many interwiki links to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iwcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwurl
Przestarzałe.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]