Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

(main | query | iwbacklinks)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parametry:
iwblprefix

Prefix interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwbllimit

Łączna liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Adds the prefix of the interwiki.
iwtitle
Adds the title of the interwiki.
Wartości (oddziel za pomocą |): iwprefix, iwtitle
Domyślnie: (puste)
iwbldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending