Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=imageusage (iu)

(main | query | imageusage)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that use the given image title.

Parametry:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Type: integer
iucontinue

When more results are available, use this to continue.

iunamespace

The namespace to enumerate.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
iudir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)