Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=images (im)

(main | query | images)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Returns all files contained on the given pages.

Parametry:
imlimit

Liczba plików do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
imcontinue

When more results are available, use this to continue.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
imdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending