Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

meta=filerepoinfo (fri)

(main | query | filerepoinfo)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Return meta information about image repositories configured on the wiki.

Parametr:
friprop

Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):

apiurl
URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
rooturl
Root URL for image paths.
local
Whether that repository is the local one or not.
Wartości (oddziel za pomocą |): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, scriptExtension, favicon, canUpload
Domyślnie: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|scriptExtension|favicon|canUpload
Przykład:
Uzyskaj informacje na temat repozytoriów plików.
api.php?action=query&meta=filerepoinfo&friprop=apiurl|name|displayname [open in sandbox]