Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=filearchive (fa)

(main | query | filearchive)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate all deleted files sequentially.

Parametry:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds user who uploaded the image version.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
description
Adds description of the image version.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Adds MIME of the image.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Wartości (oddziel za pomocą |): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
Domyślnie: timestamp
falimit

How many images to return in total.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
facontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykład:
Pokaż listę wszystkich usuniętych plików.
api.php?action=query&list=filearchive [open in sandbox]