Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

(main | query | extlinks)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parametry:
ellimit

Liczba linków do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
eloffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

Jedna z następujących wartość: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp, xmpp, appstream
Domyślnie: (puste)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Get a list of external links on Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]