Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=deletedrevs (dr)

(main | query | deletedrevs)
  • Ten moduł jest przestarzały.
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

List deleted revisions.

Operates in three modes:

  1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
  2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
  3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parametry:
drstart

The timestamp to start enumerating from.

Tryby: 1, 2
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drend

The timestamp to stop enumerating at.

Tryby: 1, 2
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Tryby: 1, 3
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
drfrom

Start listing at this title.

Tryb: 3
drto

Stop listing at this title.

Tryb: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Tryb: 3
drunique

Liatuj tylko jedną edycję dla każdej strony.

Tryb: 3
Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Tryb: 3
Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
drtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym tagiem.

druser

Listuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drexcludeuser

Nie listuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Wartości (oddziel za pomocą |): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
Domyślnie: user|comment
drlimit

Maksymalna liczba zmian do wylistowania.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
drcontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted pages in the Dyskusja namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [open in sandbox]