Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=deletedrevisions (drv)

(main | query | deletedrevisions)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

  1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
  2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parametry:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
drvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
drvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvgeneratexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content; replaced by drvprop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvparse

Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
drvcontentformat

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
drvtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym tagiem.

drvuser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drvexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
drvcontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykłady:
List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the information for deleted revision 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [open in sandbox]