Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=categorymembers (cm)

(main | query | categorymembers)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Wszystkie strony w danej kategorii.

Parametry:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Kategoria: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Type: integer
cmprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Domyślnie: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Wartości (oddziel za pomocą |): page, subcat, file
Domyślnie: page|subcat|file
cmcontinue

When more results are available, use this to continue.

cmlimit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
cmsort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartość: sortkey, timestamp
Domyślnie: sortkey
cmdir

In which direction to sort.

Jedna z następujących wartość: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Domyślnie: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Przestarzałe.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Przestarzałe.

Use cmendhexsortkey instead.