Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=categoryinfo (ci)

(main | query | categoryinfo)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Returns information about the given categories.

Parametr:
cicontinue

When more results are available, use this to continue.

Przykład:
Get information about Category:Foo and Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [open in sandbox]