Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

prop=categories (cl)

(main | query | categories)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

List all categories the pages belong to.

Parametry:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Wartości (oddziel za pomocą |): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Which kind of categories to show.

Wartości (oddziel za pomocą |): hidden, !hidden
cllimit

Liczba kategorii do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
cldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [open in sandbox]