Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=blocks (bk)

(main | query | blocks)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

List all blocked users and IP addresses.

Parametry:
bkstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
bkend

The timestamp to stop enumerating at.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
bkids

Lista zablokowanych ID do wylistowania (opcjonalne).

Type: list of integers
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
bkusers

Lista użytkowników do wyszukania (opcjonalne).

Typ: lista nazw uzytkowników
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

Maksymalna liczba blokad do wylistowania.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
bkprop

Which properties to get:

id
Adds the ID of the block.
user
Adds the username of the blocked user.
userid
Adds the user ID of the blocked user.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Adds the timestamp of when the block was given.
expiry
Adds the timestamp of when the block expires.
reason
Adds the reason given for the block.
range
Adds the range of IP addresses affected by the block.
flags
Tags the ban with (autoblock, anononly, etc.).
Wartości (oddziel za pomocą |): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
Domyślnie: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Wartości (oddziel za pomocą |): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
bkcontinue

When more results are available, use this to continue.