Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

(main | query | backlinks)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Find all pages that link to the given page.

Parametry:
bltitle

Title to search. Cannot be used together with blpageid.

blpageid

Page ID to search. Cannot be used together with bltitle.

Type: integer
blcontinue

When more results are available, use this to continue.

blnamespace

Przestrzeń nazw do emulacji.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
bldir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)