Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=alltransclusions (at)

(main | query | alltransclusions)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parametry:
atcontinue

When more results are available, use this to continue.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
atprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Adds the title of the transclusion.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title
Domyślnie: title
atnamespace

Przestrzeń nazw do emulacji.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 10
atlimit

How many total items to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
atdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [open in sandbox]
List unique transcluded titles.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [open in sandbox]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [open in sandbox]