Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allrevisions (arv)

(main | query | allrevisions)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Wyświetl wszystkie wersje.

Parametry:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
arvlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
arvexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvgeneratexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content; replaced by arvprop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvparse

Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arvcontentformat

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
arvuser

Wyświetl wersje tylko tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
arvnamespace

Wyświetl tylko strony w przestrzeni głównej.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
arvexcludeuser

Nie wyświetlaj wersji tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
arvcontinue

When more results are available, use this to continue.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
List the last 50 contributions by user Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [open in sandbox]
Wyświetl pierwsze 50 wersji w przestrzeni głównej.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [open in sandbox]