Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allredirects (ar)

(main | query | allredirects)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Lista wszystkich przekierowań do przestrzeni nazw.

Parametry:
arcontinue

When more results are available, use this to continue.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
arprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Adds the title of the redirect.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title, fragment, interwiki
Domyślnie: title
arnamespace

Przestrzeń nazw do emulacji.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
arlimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
ardir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [open in sandbox]
List unique target pages.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [open in sandbox]
Gets all target pages, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the redirects.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [open in sandbox]