Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allpages (ap)

(main | query | allpages)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parametry:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

When more results are available, use this to continue.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
apfilterredir

Which pages to list.

Jedna z następujących wartość: all, redirects, nonredirects
Domyślnie: all
apminsize

Limit to pages with at least this many bytes.

Type: integer
apmaxsize

Limit to pages with at most this many bytes.

Type: integer
apprtype

Ogranicz tylko do zabezpieczonych stron.

Wartości (oddziel za pomocą |): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Wartości (oddziel za pomocą |): Can be empty, or autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

Jedna z następujących wartość: cascading, noncascading, all
Domyślnie: all
aplimit

Liczba stron do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
apdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

Jedna z następujących wartość: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Domyślnie: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
Jedna z następujących wartość: indefinite, definite, all
Domyślnie: all